Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2009 00:12 - Петър Дънов и неговата комасонска дейност в България
Автор: danovizam Категория: Други   
Прочетен: 40951 Коментари: 59 Гласове:
3Доц. Евлоги Данков

ПЕТЪР ДЪНОВ И НЕГОВАТА КОМАСОНСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
    Като комасонство дъновизмът се отнася към смесеното масонство, което допуска за свои членове и жени. На комасонството се позволяват значителни отклонения от обикновения бенеберитски масонски ритуал, отнасян от съвременните психоаналитици към патологичните. Комасонска организация е и БКП, възникнала въз основата на кръг "Звено", но по линията на червеното масонство, а дъновизмът - по линията на бялото -теософското. Синьото масонство обхваща първите три степени в йерар-хията на зидарите - строители и се нарича "Йоанитско" Към световните комасонски движения се отнасят Младежкото християнско дружество (YMCA или YWCA) и Българското студентско християнско дружество1. Преустановената дейност на "християнските" масонски дружества след 9 септември 1944 г. бе възобновена през 1991 г. под названието Православно християнско движение "Свети патриарх Евтимий". Това движение бе интегрирано през лятото на 1994 г. в по-висшестоящи структури под егидата на Световния съвет на църквите (съкр. ССЦ) и бе създадено Балканско "християнско" движение.
     По повод на комасонството изследователят на масонството Иван Богданов пише: "Макар формално българското смесено масонство, в което участват и жени да не влиза в състава на Великата ложа на България, то е близо до нея по идеи, а чрез него е свързано с т. нар. Либерална вселенска църква, където по едно време са приобщени и някои български масони привърженици на теософията"2. Изпълнителният орган на Либералната вселенска църква, целяща създаването на "нова" религия въз основата на юдаизма, е ССЦ, а законодателен - "великият" църковен вселенски събор, известен като асамблея. Последната установява наред с всичко друго и размера на данъка, който трябва да плащат поместните църкви под формата на членски внос. Подобно на розенкройцерите, които са особено почитани от дъновистите, на ръководството на ССЦ се признава комасонски статут.
 В увода на книгата "Петър Дънов и българите"3 дъновизмът е поставен наравно със "западните окултисти - розенкройцери и антропософи4. За розенкройцерите и антропософите няма съмнение, че се отнасят към комасонството, т. е. масонството от второ качество. Към този разред се отнася и дъновизмът, но някои видни членове са били и истински масони. От моите студентски години си спомням един случай, когато дъновистът инж. Кочев ми показа масонският устав на български език (печатан в придворната печатница) на един наскоро починал масон - самотник (без семейство). Този инженер наричаше покойния масон "брат", но каза, че никога не е подозирал за неговата принадлежност към масонската ложа. Явно, че този случай не е единственият и за "ясновидеца" Петър Дънов това не е било тайна. Същият този Кочев тогава направи опит да ме убеди за издаване на дъновистки вестник, носещ заглавието "От Ел Шаддай до Махабур", но аз не приех. В гореспоменатата книга "Петър Дънов и българите" се твърди във връзка с пребиваването на учителя на Бялото братство в Америка следното: "Без да притежаваме конкретни сведения, имаме основания да предполагаме, че учителят е имал среща с лица, принадлежащи на Розенкройцерската окултна школа"4. Показателно е, че личен секретар на Дънов става теософът Боян Боев - ученик на Рудолф Щайнер (1861 - 1925 г.).
 Дънов декларира публично, че работи за т. нар. "нова култура на шестата раса". По този повод за себе си той заявява параноично: "Аз съм Елохим, Ангел на Завета Господен". Фактически Дънов се обявява за т. нар. нова религия на шестата раса, която не е нищо друго освен юдаизъм, на чиято основа се гради комунизмът. Най-общо за теософията на Дънов може да се каже, че тя е един популяризиран вариант на Талмуда и Кабалата. Интересно, че един от съвременните анализатори на дъновизма преднамерено, от една страна, възхвалява дъновизма, а от друга - нарича комунистическата диктатура мракобесна. Като се има предвид, че комунизмът и дъновизмът имат общ корен, то следва и последният да бъде окачествен като мракобесен. К. Златев заявява, че "комунистическата партия (под прикритието на ОФ) - е изтребителка, морален и физически убиец на цвета на българската интелигенция след Втората световна война"5.
 Ще напомним, че един такъв голям теософ и виден български масон Николай Райнов (който в своите картини натрапчиво изобразява падналата Деница) след 9 септември 1944 г. става ревностен член на БКП. Той всъщност дава и най-пълна информация за съотношението между масонските и комасонските структури в България. Неговите първи книги, посветени на масонската митология и представянето на богомилството като ранен комунизъм (подобно на Д. Благоев), са отпечатани в придвор-ната печатница.
 Жалко, че К. Златев, макар и да се стреми към коректност, не схваща общия корен на дъновизма и комунизма. Като символ на тяхното единство може да се разглежда обстоятелството,че Дънов и Г. Димитров са живели в една и съща къща - на ул. "Опълченска" № 66 в София. По този повод от времето на студентските години си спомням за мои колеги дъновисти, които обичаха да се хвалят, че Дънов е укривал Г. Димитров, когато бил в опасност. И двамата са проявявали несъмнено разбиране по повод на своите социални роли и свързания с тях личен катехизис.
 Дъновизмът е приел за себе си название "Бяло братство". Буквално това название следва да се схваща като бяло масонство, наред с червеното, черното и синьото. Дънов ратува за "нова раса", но деликатно премълчава, че за нейното установяване ще са необходими десетки и стотици милиони жертви. Дънов като вожд на "Бялото братство" е космополит, само че по теософска линия. Представяйки себе си като ангел, носител на Божията воля, Дънов всъщност работи за изграждането на световен тоталитаризъм, заблуждавайки умело десетки хиляди хора в България. Дънов смесва по незнание античното схващане за космическата душа, лотос (ум) и едно (благо). Докато за Аристотел Бог е форма на формите, Дънов твърди, че Бог е "нищо", което съдържа в себе си всичко. В античната философия нищото е материя, а в теософията на Дънов нищото е злото. Това нищо всъщност не е безобидно, защото то онищостява човешкия дух на "братята".
 Дънов разработва на философски начала масонския принцип на Френската революция от 1789 г., възприет и от българската масонска ложа. Този принцип е "Равенство, братство, свобода". Той възпроизвежда в "Бялото братство" комунистическите комуни, основани без Иисус Христос и Неговата Църква. Затова петолъчката на дъновото братство изпълнява функцията на свещен символ на Луцифер и тя покрива гроба на Дънов. Именно масонско разбиране (а не християнското) за любов, истина и труд разяснява Дънов на своите нещастни ученици в т. нар. "Беседи", публикувани в над 200 томчета. Ще напомня голямото значение на думата "труд" при социализма и нейната връзка с работническото, т. е. "месиянското" дело. Чрез теософския смисъл на понятията любов, истина и труд Дънов прави морално оправдание на злото, което всъщност е неосатанизъм. Затова той нарича дявола "отличен Учител". Щом дяволът е отличен "учител" какъв учител ще да е Дънов и неговото "Бяло братство"? Не е ли само на думи бяло, а в действителност черно като своя "Учител".
 Г. Томалевски (писател), който участва в проекта за поставяне на звездата на Луцифер върху гроба на Дънов, дава название на централното дъновистко списание "Житно зърно". К. Златев в книгата си нарича Томалевски "кръстник"6. Художникът-дъновист Б. Георгиев рисува заедно с портретите на Махатма Ганди, Дънов и портрета на масона Рабиндранат Тагор. Попадайки под влияние на тези среди, Б. Георгиев рисува и портрет на Алберт Айнщайн - виден участник в световния ционизъм и инициаторът за произвеждане на атомната бомба. Масонът Д. Дюлгеров" рекламира Дънов на страниците на "Църковен вестник" чрез псевдодискусия с друг виден масон - проф. Балан. Двойната игра на Д. Дюлгеров го принуждава да даде следното определение: "Дъновизмът е окултно и мистическо учение, оформено от Петър Дънов. В него има смесица от християнство, гностицизъм, окултизъм, мистицизъм, теософия, пантеизъм и... най-вече лични ясновидски домогвания на учителя Петър Дънов. Така именуват П. Дънов неговите последователи"7. Почти всичко може да се приема в тази дефиниция, с изключение на обстоятелството, че има християнство. Това е само привидно. В действителност християнските формулировки функционират в един ангихристиянски контекст и разгледани в този по-широк смисъл те се изпразват от своето собствено съдържание. Не случайно К. Златев отбелязва, че съществуват прилики между учението на Дънов и това на масона (написал свое "евангелие") - Лев Толстой8.
 За дъновистите от "Бялото братство" не е достатъчно, че Дънов е Елохим и Христос, но те са принудени да лъжат публично за нещо, което е много по-незначително. На тях им се иска да убедят всички хора на Земята, че Дънов е отличник - студент и талантлив учен. Това е необходимо, иначе как да се обяснят претенциите на Дънов за върховен "учител" на "Бялото братство". В книгата "Петър Дънов и българите"9 с грандоманско чувство е отбелязано следното: "От 1888 г. до 1895 г. Учителят престоява в задокеанския континент, след което поема обратно към Родината си с диплом - доктор на медицинските и теологическите науки". Всъщност нещата са доста по-скромни. Дънов никога не е защитавал докторат и не е бил доктор на никакви науки. Нещо повече, той не е бил и дипломиран лекар, за да бъде наречен дори и обикновен доктор. Тези звания Дънов сам си е приписвал и не е имал нищо против да го наричат така неговите ученици. Той всъщност е завършил двегодишен курс по медицина, т. е. бил е фелдшер и има сертификат от 30.02.1894 г., а от школата по теоло-гия към Бостънския университет има издадена диплома на 2.06.1893 г. От това се вижда, че Дънов е учил теология 5 години и медицина - 2 години.
 В един ръкопис от архива на д-р Ст. Кадиев, носещ заглавието "Наши видни хора за Учителя", се привежда мнението на масона Константин Величков за Дънов. Изповядвайки катехизиса на "великия архитект" и произтичащия от това неосатанизъм, К. Величков никога не се изказвал положително за Христовата Църква, но за това е хвалил антихристовата. Ето какво казва К. Величков: "Ние имаме достоен човек, човек, който е проявил характер и достойнство (става въпрос за времето на войната). Тоя човек е Петър Дънов"10. В тази оценка няма нищо чудно, тъй като К. Величков фактически нарича своя религиозен съидейник "достоен човек". Заслужава да се отбележи и че т. нар. евангелист С. Ватралски не случайно сравнява Дънов с М. Ганди, за който по-горе отбелязахме, че е рисуван от художника - дъновист. К. Златев вижда връзка между комасонската теософия на Е. Блаватска (критикувана и осмивана от В. Соловьов), А. Безант, антропософията на Р. Щайнер, бахаизма с дъновизма11. Особено важно е обстоятелството, че върху Дънов оказва влияние Софрони Пиков - председател на теософското общество в Българин. Под негово влияние младият Дънов отказва да стане чиновник при Варненския и Преславски митрополит. Известно е, че С. Пиков, заедно с И. Грозев, С. Николов и Н. Арабаджиев създават на 13.06.1926 г. масонска теософска ложа "Богомил". Чрез тази масонска ложа Дънов обучава, контролира и направлява основаното от него "Бяло братство". Така става ясно, както посочихме ло-горе, че "Братството" е комасонско, а е "бяло", защото е луцифериянско (светлоносно!?).
 Дънов учи, че няма разлика дали вярваш в Бога или в дявола, в доброто или злото. "Който вярва в доброто рано или късно ще придобие нещо. Но, и в злото да вярва пак ще придобие нещо"12. Поради това е трудно да се приемат някои твърдения, че дъновисткото комасонство не се отличава от християнството. Макар и префинен, неосатанизмът няма никакви общи черти с християнството освен това, че антихрист се поставя на мястото на Иисус Христос. К. Златев не може да улови истинския смисъл на приведения от него цитат: "Зло и добро в живата природа са сили, с които тя еднакво оперира. Зад доброто и злото седи великата разумност, която всичко използва. Човек не трябва да се бори със злото (sic!). Той трябва само да го избягва. Той не трябва да се бори със злото, а на злото да противопоставя доброто. Оня човек, който най-много се бори със злото, най-много греши". И още: "... Съществува колективно съзнание на доброто и колективно съзнание на злото. Те образуват два велики полюса на Битието"13. К- Златев би следвало да знае, че това е неосатанински дуализъм, при който злото и доброто се отъждествяват, за да може злото да бъде представено като добро. От такъв неосатанизъм се нуждаят създателите на новото тоталитарно общество, което трябва да замени старите общества от "победилия" социализъм. Главната цел е християните да служат на "другите хора" и най-вече на "зидарите" - "строители", както служат на Бога".
 Заличавайки противоположността между доброто и злото "божият" или по-точно сатанинският ангел Дънов, представяйки се за "учител", нарича своите последователи "ученици". Но като имаме предвид дъно-висткото комасонство, става ясно, че "ученикът" е първата степен в масонската йерархия. За тези "ученици" Дънов е приготвил окултни (комасонски) класове, където преподава неосатанизъм чрез "морално" оправдаване на злото и отхвърлянето на Иисус Христос като Бог Син. Така например Дънов пише: "Мислите ли, че ако днес дойде Христос, той ще говори така, както е говорил преди две хиляди години? Другояче ще говори днес Христос. Той ще проповядва, преди всичко, великата наука на Любовта и методите за нейното прилагане. Той ще проповядва пътя
на ученичеството, братството и служеннето. Защото законът на еволюцията
изисква това"14. Бог Син е поставен от Дънов в зависимост от необходимостта на еволюцията. Иисус Христос може ли да бъде Бог - една от
ипостасите на Св. Троица, ако е зависим от законите на еволюцията, която
да Го принуждава какво да говори? Уместно е да попитаме Дънов какво
го принуждава да говори в масонско-теософски дух на своите "ученици"
или той поставя себе си над еволюцията и иска да прави "учениците" си
"съвършени"? Ако това зависеше от еволюцията за какво й е нужен на нея
"учител" Петър Дънов? Тя така и сама щеше да се справи. Или Дънов
параноично се отъждествява със самата еволюция, приемайки я за върховен бог.
 "Бялото братство" по своята структура копира опростения вариант на масонските организации. Така например в Устава му се казва, че ръководството на "Бялото братство" се осъществява от Върховен съвет (общо събрание). Тук е уместно да напомним за Върховния съвет на масонските ложи, Върховния съвет - Асамблеята на икуменическите "църкви". Дъновистите, както и масоните, провеждат занятията си с гощавки. Подобно занятие масоните наричат "зидарска слава". Всъщност това е инцестна ритуална трапеза15, която започва с благодарност, отправена към "великия архитект" на Вселената. Това, което Дънов обяснява на "учениците" си за Бога всъщност се отнася за "великия архитект" на Вселената. Този "бог" е основният "бог" на масонското вероизповедание. Дъновата космология е подчинена изцяло на култа към споменатия "архитект" на Вселената. П. Дънов говори за три свята физически (материален), духовен и божествен. Последният съответства на "великия архитект", който създава двата по-ниски свята. Този архитект работи с чук, пергел, отвес, мистрия и др., т. е. това са масонските символи. В зависимост от ролята на "великия архитект" на Вселената се извежда и ролята на "зидарите" - "строители". Както в християнството има работници на Божията нива, така и при масонството (комасонството) има "работници"". П. Дънов е един от тези "работници", които в продължение на десетилетия сееха семената на заблудата.
 Учението на П. Дънов обръща наопаки православно-християнския катехизис и затова е псевдохристиянско. П. Дънов утвърждава усъвър-шенстването на Фаустовската душевност. Човек сам ще се усъвършенства и ще стане "бог" като служи на злото и без благодатта на Богочовека Иисус Христос. Тъй като П. Дънов се сравнява с Богочовека, то в действителност ние следва да го приемем като сатаночовек. П. Дънов игнорира жертвата на самопринизилия се Бог Син, Неговото възкресение и.Второ пришествие. Чрез своето "учение" П. Дънов култивира човекобога и по-точно -илюзията, че падналия човек със собствени сили и талмудистко-кабалистични указания може да стане бог. Това съответства напълно на стремежа на антихриста (който ще бъде въздигнат от Даново коляно) да се представя за "бог". П. Дънов сам се възвеличава до равни-щето на Учителя Иисус Христос и дори се поставя по-високо. Заблудените "ученици" на самозвания "учител" са нарисували икона на П. Дънов, за да може по-убедително да съперничи на Иисус Христос. Един негов последовател - полковник Божков от царската армия - по време на моето следване в Софийския университет, твърдеше, че след като разсъждавал дълго за "учителя" и Христос разбрал, че Дънов е въплъщение на Христос, т. е. те са тъждествени.
 Подобно на икуменизма П. Дънов проповядва "братство на служе-нието". Християните трябва да служат доброволно на "богоизбраните" от "великия архитект на Вселената". За тази цел П. Дънов говори за "великата наука за любовта". Интересно каква ще да е тази "велика наука" след като нито една наука не се нарича велика. П. Дънов намеква за себе си, че сам той е създател на тази "велика наука". А защо е "велика"? Защото П. Дънов е Елохим и не му подхожда да се занимава с обикновени науки, които се правят от обикновени хора. Тъй като тази "велика" "наука" отхвърля Христовата любов и я подменя с Фаустовска, то претенциите на П. Дънов не са нищо друго освен "велик" сапунен мехур.
 Дъновисткият кабализъм изисква подчинения на буквата, а не на свободата. Той прави човека роб на необходимостта и отменя неговата духовна свобода да вярва в Бога истинно. П. Дънов иска да постави човешката свобода в зависимост от природната необходимост. Животът в Бога е свобода, а не необходимост". Бог не е природа, както понякога твърди П. Дънов. Гърнето не е грънчар. Но П. Дънов коварно за неопитните души размества местата на "гърнето" и "грънчаря". Той пише: "Природата има предвид да усъвършенства човека, да го направи безсмъртен"16. Как може природата, в която няма нищо вечно, да направи човека безсмъртен? Смъртта на човека не се ли дължи на природни закони? Такива са възможностите на природата. Оказва се по най-циничен начин, че смъртното и преходното за П. Дънов е безсмъртно. Творението ще създава Твореца и антихристът трябва да стане Христос. Според объркването на П. Дънов адът е на небето и на Земята, а така също и раят е на небето и на Земята. Когато бъде възцарен "месия" (антихрист), според "братята" -"зидари", тогава ще дойде раят за убийците на Иисус Христос и адът за християните. Ще напомним, че и днес потомците на убийците на Сина Божи - истинският Месия, танцуват, повтаряйки Неговите думи на кръста: "Или! Или! Лама савахтани"? Т. е. "Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?" И П. Дънов се бори съзнателно като "брат" - окултен "зидар" да въздигне антихрист и да отдели своите заблудени "ученици" от Иисус Христос и от Неговата Църква. Масонската "църква" (зидарският храм), великата блудница, тя е истинската "църква" за П. Дънов. Така неудачникът в богословието П. Дънов си посвещава живота да заблуждава хората и да ги отклонява от достойния за човека път. П. Дънов обещава безсмъртие на хората, ако приемат луцифериянския мироглед.
 П. Дънов е тръгнал да се прави на "учител" въпреки препоръката на Иисус Христос никой да не се прави на учител, защото учителят е Един. "Един е учителят, който носи загубената дума", пише П. Дънов. Човек не е загубил Бога, а само "думата". П. Дънов си дава вид, че знае тази дума и поради това внушава на наивниците и непознаващите Новия Завет, че няма какво да търсят при Иисус Христос и в Неговата Църква. П. Дънов "знае" "думата" на магическото заклинание и със "законите" на кабалата ще призове Бога. Ясно е, че П. Дънов вместо учител е забдудител. За него Иисус Христос не е учител, защото "всеки, който се нарича учител, без да носи загубената дума, или не е учител, или е обикновен учител"17. В такъв случай "истинските" учители трябва да бъдат убийците на Иисус Христос, тъй като те знаят "паролата" и я съобщават само един път в годината.
 Накрая искаме да обобщим, че т. нар. "учение" на П. Дънов е еклектично. На много места той цитира от свое име други автори, искайки по един жалък начин да се представи озарен от висши духовни сили. Но цялата му еклектика е подчинена на една единствена цел - целта на световното масонство. Като резултат от преследването на тази цел П. Дънов създаде т. нар. "Бяло братство", което не е нищо друго, освен теософско комасонство, т. е. масонство от втора ръка. По всяка вероятност П. Дънов е членувал в България прикрито в масонската ложа "Богомил". Неговата работа на човешката нива е била да заблуждава своите "братя" и да засява неосатанизъм в техните души в съответствие с борбата за създаване на световен тоталитаризъм и въздигането на антихриста.


Бележки:

 "Още в началото ще кажем, че в споменаваната по надолу книгата на К. Златев, авторът си е поставил незавидната цел да примири в напълно теософски стил богооткровената религия а дъновизма като теософия. За целта той е нарисувал на корицата знак за равенство между Кръста и петолъчната звезда със своите аксесоари като теософски символ, а в самата книга старателно се избягват рязко противоречащите страни от учението на Дънов спрямо християнството. Целта е една - примирение на православието с дъновизма. Затова К. Златев накрая на книгата си говори, че няма по-голяма религия от истината, като постъпва напълно според теософската рецепта да се отнася отрицателно към религиозните догмати, тъй като положителните религии с точно установени догмати са изминат път и няма религия по-висока от истината. Вече жалкото е, че това лице заема отговорна длъжност - началник "културно-просветен отдел" в някакъв Синод. - Ред.
1Виж: И. Богданов, Синовете на вдовицата. Масонство и масони.
София: "Св. Климент Охридски", 1994, с. 131.
2Пак там, с. 89.
3София: Издателство "Астрала", 1994, с. 7.
4Пак там, с. 26.
5Константин Златев, Личността и учението на Петър Дънов.
Богословски анализ. София: "Верен", 1994, с. 34.
6Пос. книга, с. 29.
** Вероятно е приел масонско посвещение в Русия. На печата на книгите от личната му библиотека пише: - Д. Вит. Дюльгеровъ - СТ. МОСК. ДУХ. АКАДЕМIИ. Печатът в началото и края е обграден от две пентаграми с върховете нагоре - точно според сатанинското войнствено обозначение. По време на първите години на болшевизма Дюлгеров е назначен за директор на гимназия в Москва от Ленин, а сетне е прехвърлен в България през 1922 г. с пратката учени-масони, за които се казва, че са: "полупослание, полусослание, полувислание" от болшевиките за разрушаване на "капитализма". Освен това Дюлгеров се е проявявал като активен масон в България, защото името му неизменно присъства в масонските списъци (Румен Янков, Кои са масоните в България. София: "Национален страж", кн. 2, 1937, с. 25; Митко Иванов, Страници за българското масонство. (София:) МКИ-1, 1992 г., с. 93; също в архива на Старопечатен отдел при НБКМ). - Ред.
7Д. В. Дюлгеров, Ил. К. Цоневски, Учебник по мисионерство. София:
Св. Синод на Българската Църква, 1937, с. 343.
8)Личността и учението, с. 138.
9)София: Астрала, 1994, с. 25.
10)В: Златев, Личността и учението, с. 105.
11)Пак там, с. 38.
12)Петър Дънов, Закони на доброто. (3. 1.) Хелиопол-Езотерик, 1993,
с. 76.
13)Учителят говори, Варна, 1992, с. 74. - у: Златев, Личността и учението, с. 53.
14) Учителят говори, с. 161. - у: Златев, Личността и учението, с. 84.
15) Езическо празнично угощение свързано с възпроизвеждането на ритуалното кръвосмешение.
***В: Д. В. Дюлгеров, Ил. К. Цоневски, Учебник по мисионерство, с. 362. - Ред.
**** Ананке, една от модификациите на съдбата. - Ред.
16) Петър Дънов, Закони на доброто, с. 51.
17) Пак там, с. 285.Тагове:   Масонство,


Гласувай:
5
21. анонимен - Голяма злоба!
27.11.2009 21:30
Голяма злоба, голямо нещо, брей! Това гнусно материалче БПЦ ли го поръча? Не съм дъновистка, да поясня, но освен злобни плюнки и необосновани клевети, нищо стойностно не виждам. Хора, не падайте толкова ниско!
цитирай
2. maranatha - Страхотен материал
16.02.2010 18:52
Жалкото е, че лековерните българи се хващат на въдицата и дори не си правят труда да проверят корените на тази окултна масонска религия.
цитирай
3. анонимен - Масон
03.03.2010 13:23
Само искам да отбележа, че този "доцент" е пълен профан !
цитирай
4. анонимен - istinata
11.03.2010 17:22
podozirah 4ev tova danovistko dvijenie ima ne6to masonsko i komunisti4esko a sega ve4e sam napalno siguren. svoboda,ravenstvo,bratstvo. mnogo 4esto povtariano i stanalo istina, ha ha ha , danov=nov yudeizam,mesiia,plagiat i.tn i.tn.kato biah malak moi rodnini im karaha bagaja do 7 te Rilski ezera sabora im,no nimaha dobro mnenie za tiah za6toto im se vijdali stranni(po4ti kato evrei) zaradi pazarlazi v cenata na izvar6enata usluga i nai ve4e 4e se darjat kato i bogopomazani.mnogo interesna statia.
цитирай
5. анонимен - pozdravleniq
28.03.2010 09:41
pozdravleniq,razkonspirirahte antihrista...ima mnogo nali?i sgradi i arhitekti?kolko velik i silen e dqvola i kak se strhuvame ot nego...a ne mislite li 4e dokato prodyljavate da se koncentrirte i da mu davate sila nqma da q dokarate do nikyde,nai mnogoda po4nete da mu slujite po usyrdno i naistina mnogo zloba kym dqvola ima,a toi ne e tolkova lo6 ;) vsi4ki mu slujim vseki den i nqkoi kato tozi "docent" si mislqt 4e sa razbrali ne6to sy6testveno..ne se zablujdavaite,dqvola e navsqkyde tova trqbva da e qsno na vseki i edinstveno Isus moje da ni spasi!pazete se!uspeh ;)
цитирай
6. анонимен - Нека да сме точни
06.04.2010 21:10
Няма никакви конкретни исторически сведения (писма на Дънов, свидетелства на негови ученици, и прочее) относно твърдението Дънов да е бил масон. Като историк, този материал ми звучи като теория на конспирацията, не като сериозна наука. Дънов е бил самобитен учител и мъдрец, никакъв масон. Това е.

Обаче не мога да не забележа че поради тонът на статията, авторът не е безпристрастен и преди всичко трябва да се запита -- аз самият на коя организация служа?

Има една алегория дадена от Дънов която е много подходяща за случая. Горе-долу е следната: Едни паяци чули че през гората им ще премине един слон. Те решили да не допуснат това да се случи и плели паяжини ден и нощ които да спрат слона. Накрая познайте какво станало? Слонът минал и заминал, дори и не разбрал че отнесъл паяжините. Вие се сещайте кой е слонът и кои са паяжините в конкретния случай.
цитирай
7. анонимен - "Радвайте се, ако кажат лъжа за вас!"
17.04.2010 18:32
"Радвайте се, ако кажат лъжа за вас!" - учи Петър Дънов. Предполагам, че ако прочете този пасквил, ще е най-радостното същество във Вселената.
цитирай
8. анонимен - Ганьо Мутантски
29.04.2010 16:20
Не ги съдете, тези, написали статията не знаят ни най-малко какво правят.
цитирай
9. анонимен - "Ne sudete za da ne budete sudeni"
05.06.2010 23:27
cglata tazi statia e lishena ot vsgkakuv zdrav razum, uchenieto e osnovano vurhu hristignstvoto, a e kazano v bibliata "Ne sudete za da ne budete sudeni"
цитирай
10. анонимен - Изключително невежество
22.06.2010 13:05
Изключително невежество, господин доцент! Виждам, че лиспват факти, ама и дълбочина на мисълта не виждам - без нея няма да обхванете и разберете невидимото и недоказуемото, да откриете красотата в пътя на човека, да разберете великия смисъл на живота, да се обърнете към подадената ръка.

Не се хващайте в повърхностни неща и не отклонявайте вниманието си, хора - има много по-велики неща, които трябва да занимават умовете ни и които трябва да се докажат на дело.

светъл ден на всички
цитирай
11. анонимен - колко жалко
22.06.2010 13:15
жалко за прахосаната енергия да се доказва бялото че е черно - направо си е труд на вятъра
А това за слона страшно ми хареса...
цитирай
12. анонимен - Радвайте се!
30.06.2010 23:07
Витлеемската Звезда отново изгрява от Изток!
По нейната следа идват прашинки от Истината:
... - Е.Блаватска/сем.Рьорих - Р.Щайнер/Х.Розенкройц и М.Хайндл - поп Богомил и Б.Мага/Учителят - ...
На Изток се ражда Истината - на Запад съзрява Мъдростта!
Кой не може да понася нейната Светлина на Зазоряването, след която иде Виделината на Утрото? Кой не може да понася Белия цвят - хармонията на Дъгата, която Той постави в небето като знак на Завета между Него и Хората?
Когато просветне Светлината в Тунела, Сенките се раздвижват застрашително...
"Кога хапе змията най-лошо - пред смъртта, за да се освободи от собствената си отрова - съгласно Биолозите" - чрез интензивността и насоките на стрелите на ЗЛО-бата в Мрака Всеблагият ни праща поличби за близостта на Звездата!
Радвайте се на тези Вестители на Спасението!
"... Не се борете със злото - то е по-силно от вас - дайте му възможност да се източи ..." - Учителят. А То няма как да се източи, освен чрез някой Юда - бъдете му признателни, помолете се за него и го Благословете в Името на Спасителя. "... възлюби врага си..."
Само Той знае как да употреби Любовта си, за да не паднем в калта на канавката отляво или отдясно на Пътя, Който Ни е Начертал!
"Всяко Зло за Добро (и обратното!)" - казва Народът. Лъже ли?
цитирай
13. анонимен - Какви са тия глупости, г-н Данков?
05.07.2010 20:20
В тази статия има само "този казал, онзи написал..." Дори това учение да не съдържа Истината за Земята и Вселената, не разбирам, кой в днешно време би го свързал с комунизма??? Аз съм на възраст, която ми позволява да нямам никакви реални спомени от онова комунистическо време, не съм "дъновист" и въпреки това, тези писания на доцента ми звучат изключително некомпетентно и безумно ПАРАНОИЧНО! Все едно на автора само комунизма му е в главата... Явно много умове в България са били повредени и сега им е трудно да видят света под друг ъгъл... Аз лично не мога да гарантирам кое в днешния свят е добро и кое зло, а вие? Явно не Дънов, а автора се мисли за Бог и затова ни "обяснява" кое и защо не е "правилно".
цитирай
14. анонимен - Костовизмът е най-страшната болест за българина!!!
14.07.2010 14:52
Евлоги, да вземеш да идеш на доктор.
цитирай
15. анонимен - Няма да бъда ...
28.09.2010 12:14
... коректен, ако кажа, че одобявам Дъновизма и прокламираните от него твърдения, тъй като неговият основател Дънов борави с понятия и твърдения известни от хилядолетия, но по един изкривен и неправилен (в доста случаи, очевидно тенденциозно) начин. Но да му се приписват връзки с комунизма, масонството и прочее движения и идеологии е най-меко казано необосновано. Нямам представа от какво е инсиприрано написването на статията, но за всеки, който има наистина сериозен и задълбочен поглед върху материята, горните писания са, ни повече, ни по-малко смехотворни!

http://devedjievblog.blogspot.com/
http://www.brutalnivazmezdia.com/
цитирай
16. анонимен - evlogi
14.11.2010 18:54
DOCENT Evlogi ,mai po dobre shte bude da se osvobodish minaloto si za da mojesh da jiveesh v nastoqshteto,ot mnogo prochistvane ima nujda bolnoto ti sushtestvo
*NO ZA VSICHKI IMA NADEJDA
цитирай
17. анонимен - човешка черта - сред своите си и светията не е свят
30.11.2010 21:54
Когато Христос при своите Деяния минава през родния си край, той не върши чудеса, защото "своите" си казват той е един от нас и не го оценяват т.е. не вярват в качествата Му.
Христос беше казал, че след него ще дойде Утешителят, който ще свидетелствува в негово име. Не се ли оказваме и ние в положението на непозналите Месията си евреи, които предпочетоха да го убият, понеже словото му носеше не това което очакваше собственото им нарастнало его.
Добре е вече да узряваме. Просветените (илюминатите) винаги са били два типа: светли и тъмни, респ. морални и безморални.
За да критикуваш нещо трябва да го познаваш и да го превъзхождаш. Знае ли горният буквописец, че обектът на писанието му е казал: Зад болшевизма и зад капитализма стои един и същи господар.
И,че за да се заемем с изучаването на злото първо трябва да сме изучили и станали устойчиви в доброто.
И още: Ако до скоро материалния свят беше тил на черната ложа...вече е фронт, а тилът им вече е под земята.

цитирай
18. анонимен - Страхотна статия!
17.12.2010 00:35
Страхотна статия! БРАВО на автора доц. Евлоги Данков! Коментарите писани по-горе са на засегнати дъновисти, но дано се опомнят на кого служат в лицето на "учителя" си. Опомнете се, българи, погледнете към Спасителя Ииисус Христос, а не към душегубителя...
цитирай
19. анонимен - Подкрепям истинността на статията, и благодаря на доц. Данков.
14.03.2011 15:05
Библията е книгата на книгите, и нея е записана една самодоказваща се истина. Там има поместени 3 определения за ИСТИНАТА. В Библията има само три дефиниции за истина.
1. Исус е „пътят, истината и животът.”
2. „Твоето слово е истина”
3. Псалм 119: „Всичките Ти заповеди са истина.
Та всеки който ТЪРСИ истината за този свят, за злото и неговия произход, и как Бог се е справил и победил последното ТРЯБВА да чете и разбира библията. „Княза” на този свят- Луцифер има много свои последователи и независимо от имената които си слагат – „Бели”, „Черни”, „Илюминати”(Просветени) и т.н. независимо и от това че цитират библията, ученията им само привидно изглеждат „добри” по своята си същност са сатанински и противоречат на ученията на библията. Милиони са избити по време на реформацията за да се скрие библията от хората, но ето че тя вече е преведена на над 2000 езика(което си е Божие дело). Новата цел сега на сатана е да скрие от погледа ни великите хора и големите реформатори като Уиклиф, Лутер, Нокс, Бакстър, Кранмър, , Калвин, Латимър Роджър които са се противопоставили на папската система за подтисничество и са превели и дали на света с цената на живота си словото. Оставете жалкия Дънов и неговите учения за него си. Но всеки сам избира на кого да вярва и кого да следва. Аз и моят дом следваме Христос.
цитирай
20. анонимен - Тоя цитат: "Който вярва в ...
16.03.2011 17:02
Тоя цитат:

"Който вярва в доброто рано или късно ще придобие нещо. Но, и в злото да вярва пак ще придобие нещо"

показва тотално неразбиране от страна на автора на статията или умишлено изкривяване. В същност, Дънов е имал пред вид, че дори и тези, които са заблудени и следват лъжовни учения, могат да придобият макар и малко нещо ценно от тях сред останалата плява и пак ще възтържествува доброто - т.е. текст, който е в прослава на доброто, бива изкривен тотално сякаш е имал пред вид, че вярата в злото е нещо, което е непременно правилно.. Много тенденциозно или късогледо изкриваване..
цитирай
21. анонимен - поменават ли в молитвите си патриарха...
23.08.2011 10:51
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A6_tt6N-jDwJ:pravoslavie.domainbg.com/03/izgonvane.html+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81&cd=8&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a&source=www.google.bg

„ТОГАВА ТЕ КАЗАХА НА ПОЛИЦАИТЕ: ВОДЕТЕ ГИ!“

монах Николай: "Именно затова, че нашата идеология е идеологията на Руската Православна Задгранична Църква, че ние държим на стария стил И СМЕ ПРОТИВ ИКУМЕНИЗМА, скитът „Св. пророк Илия“ никога не е влизал в общение с монасите от Атон, които поменават в църква Цариградския патриарх. През 60-те години нашият скит не беше изключение на Св. Гора. Тогава още много други манастири и скитове не поменаваха патриарха. Но с течение на времето почти навсякъде постъпи попълнение от млади монаси, основната част от които бяха възпитани в гръцката новостилна църква, и постепенно положението се промени. Остана само един гръцки манастир (Есфигмен — б. пр.), който категорично отказа да бъде в църковно общение с Цариград, нашият скит и много голям брой монаси — келиоти."

въпросът е: Поменават ли монасите от Зограф, Цариградският патриарх? Този монах Николай, ако казва истината, то вече всички манастири в Атон са се отлъчили един вид, щом поменават в молитвите си патриарха... Поменавайки значи са икуменисти.!!! А икуменистите са сатанисти. И ДОРИ САМО ДА ОБЩУВАТ С НЕГО.... В най-добрият случай, ако нашите монаси от Зограф не поменават, то останалите по целия Атон… !!!!!!
А, ако и тук в България го споменават…!!!
цитирай
22. анонимен - Двамата съратници в рушенето на България
24.12.2011 02:31
БРАВО! Благодаря Ви за тази статия доц. Евлоги Данков! За съжаление такива статии не се публикуват в медиите, но за сметка на това за дъновистите и Дънов - много и то само хвалебствени оди. Бих искал да привлека вниманието Ви върху 2 факта - за размисъл:
1. "Предсказанието" на Лулчев, предупредило лично Борис ІІІ за атентата на 16.04.1925г. в църквата "Св. Неделя". Дали дъновиста Лулчев не е знаел това от своя Учител? Любомир Лулчев при първата му среща с цар Борис ІІІ казва, че на 14, 15 и 16 април три големи сгради в София ще се разрушат. Всеки знае, че комунистите организират атентата, а Дънов е бил ятака на Георги Димитров - вожда! И дори сега дъновистите се хвалят как Дънов спасявал Димитров - ами нали са съратници - единия предава българската православна вяра, а другия е чужд агент - на съветската компартия, Коминтерна и предава българските интереси. И в крайна сметка и двамата са маши на световния ционизъм - слуги на един господар.
2. Знаете ли кой е сегашния ръководител на "Бялото братство"?
Чува ли ли сте за другаря Андрей Грива, някакъв родственик на равина на софийската синагога?...

http://www.prozoretz.bg/439.pdf
цитирай
23. анонимен - Доцент по философия упражнява насилие у дома
17.01.2012 02:56
http://www.desant.net/show-news/22349/
цитирай
24. анонимен - photoshop how to
19.02.2012 11:40
damaged pdf adobe reader le http://uasaeat.hostingsociety.com/acrobat-reader-for-windows-98.html acrobat reader for
цитирай
25. анонимен - buy generic online
27.02.2012 23:06
Hello! <a href=http://indocan.webs.com#1886>indocin in pain management</a> <a href=http://flexisan.webs.com#1816>cheap flexisyn</a> <a href=http://lotensan.webs.com#9923>lotensin without rx</a> <a href=http://kemadran.webs.com#6983>who makes kemadrin</a> <a href=http://nortriptylian.webs.com#7974>nortriptyline side effects</a> <a href=http://nootropan.webs.com#7569>order nootropil</a> .
цитирай
26. анонимен - като вещ масон той добре е работил с мистрията.
27.06.2012 13:25
Oтдавна го подозирах,че е свьрзан с масоните защото добре владее мистрията сьщо като един зидар на Новият Световен Ред! А и щом като такива изявени теософи като Кришнамурти и Рудолф Щайнер го обявяват за миров учител значи е доста нива нагоре в масонството.Той е вземал една тухла–хиндуизьм,2–ра будизьм,3 та кабала,4–пантеизьм и още и още като накрая с мистрия в рька е замазвал ''шедйовра''си с Божието слово и опа,ето ти нова пирамида! Библията говори,че така работи Блудницата и още Петьр Дьнов е описан в Притчи така ''както притча в устата на безумния,така и златна халка на носа на свиня не приляга''
цитирай
27. анонимен - viagra online 401 3118
18.10.2012 00:26
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#19900>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#13402>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#17401 generic viagra
цитирай
28. анонимен - buy generic viagra 640 19083
18.10.2012 06:11
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#2256>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#10972>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#7314 buy viagra
цитирай
29. анонимен - payday loans online 458 17658
18.10.2012 06:23
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#10118>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#14854>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#20628 payday loans online
цитирай
30. анонимен - payday loans online 494 5421
18.10.2012 12:36
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#21170>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#16593>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#9314 payday loans online
цитирай
31. анонимен - payday loans online 543 17758
18.10.2012 17:33
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#10348>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#6050>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#6312 payday loans online
цитирай
32. анонимен - payday loans online 587 13202
18.10.2012 21:20
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#13964>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#3441>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#15664 payday loans online
цитирай
33. анонимен - payday loans online 454 7574
19.10.2012 02:01
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#19962>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#21124>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#20974 payday loans online
цитирай
34. анонимен - payday loans online 876 12766
19.10.2012 04:20
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#19743>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#11041>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#10039 payday loans online
цитирай
35. анонимен - levitra online 8966
20.10.2012 04:05
<a href=http://orderlevitrahere.com/#uexbo>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#ijpnn >buy cheap levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#dazzy order levitra
цитирай
36. анонимен - generic levitra
20.10.2012 08:30
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#1570 - levitra 10 mg, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#5294>order levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#7511 online
цитирай
37. анонимен - buy viagra online 10587
20.10.2012 09:21
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#vycgx>buy generic viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#iqwqn >viagra online without prescription</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#zstok buy cheap viagra
цитирай
38. анонимен - cheap viagra online 18897
20.10.2012 12:42
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#zaiyl>buy viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#abzvd >buy generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#avsco viagra 120 mg
цитирай
39. анонимен - cialis 60 mg 198
20.10.2012 12:45
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#bcbeq>cialis 60 mg</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#jhobj >cialis online without prescription</a> , http://ordercheapcialishere.com/#wllqd cheap generic cialis
цитирай
40. анонимен - cheap levitra online
20.10.2012 15:02
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#3243 - levitra 20 mg, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#8031>purchase levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#9506 online
цитирай
41. анонимен - buy cheap cialis 9404
21.10.2012 02:06
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#lzrlc>generic cialis</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#dgwqu >buy cheap cialis</a> , http://ordercheapcialishere.com/#yyllr buy cialis
цитирай
42. анонимен - prix cialis
21.10.2012 04:19
principaleinent au Scorpion en la http://cialistadalafilprix.com cialis lilly pour etre compose de trois errores y la probabilidad de provocar lesiones a, http://viagragenericocomprar.net viagra precio en la experiencia del sufrimiento, le savant Gui de la Brosse, <a href=http://cialistadalafilprix.com#6,25933E+83>prix cialis</a>, imiterent cette prudente conduite, menos gente puede definir por si misma <a href=http://viagragenericocomprar.net#0,26469E+56>viagra andorra</a>, cual rige el comportamiento. passa chez madame de Main te non. <a href="http://cialistadalafilprix.com#26550">cialis prix pharmacie</a>, quoique ces crises soient obscures, muestra como olvidar el dolor y el padecimiento y <a href="http://viagragenericocomprar.net#28798">comprar viagra generico</a>, y acabara por romperse a causa del dominio,
цитирай
43. анонимен - levitra online 11441
21.10.2012 14:22
<a href=http://orderlevitrahere.com/#qxxgl>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#joadr >levitra 20 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#tbope levitra online without prescription
цитирай
44. анонимен - cheap generic levitra 10083
22.10.2012 04:24
<a href=http://orderlevitrahere.com/#hxxky>cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#xiejy >levitra without prescription</a> , http://orderlevitrahere.com/#zpxev levitra online without prescription
цитирай
45. анонимен - order kamagra 14417
22.10.2012 06:40
<a href=http://orderkamagranow.com/#wnwte>buy kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#ddmog >buy cheap kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#lodxg buy kamagra online
цитирай
46. анонимен - cheapest kamagra 18705
22.10.2012 07:30
<a href=http://orderkamagranow.com/#cjgwg>cheap kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#nbnzp >kamagra usa</a> , http://orderkamagranow.com/#llrci kamagra online
цитирай
47. анонимен - payday loans 546 16050
23.10.2012 13:32
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#6774>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#4505>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#3146 payday loans
цитирай
48. анонимен - payday loans 728 2994
23.10.2012 19:44
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#1129>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#16716>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#16339 payday loans
цитирай
49. анонимен - buy cialis 442 14016
23.10.2012 21:44
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#16109>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#8457>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#13452 buy generic cialis
цитирай
50. анонимен - buy generic cialis 372 5198
24.10.2012 03:22
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#8862>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17455>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#20156 cialis online
цитирай
51. анонимен - generic viagra 16798
24.10.2012 03:58
<a href=http://viagrastorehere.com/#uguqk>cheap viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#eetum >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#sczdz viagra online
цитирай
52. анонимен - levitra online 14898
24.10.2012 09:20
<a href=http://levitrastorehere.com/#yqtld>buy levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#rhrdi >levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#wqxyc cheap levitra
цитирай
53. анонимен - cheap kamagra 14308
24.10.2012 12:30
<a href=http://kamagrastorehere.com/#sseua>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#sygfs >generic kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#wqfux cheap kamagra
цитирай
54. анонимен - cheap levitra 15413
24.10.2012 12:43
<a href=http://levitrastorehere.com/#wqwwh>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#nlpgg >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#orvog buy levitra
цитирай
55. анонимен - generic kamagra 20342
24.10.2012 23:01
<a href=http://kamagrastorehere.com/#qhhgm>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#pbhmq >buy kamagra online</a> , http://kamagrastorehere.com/#rhosp buy kamagra
цитирай
56. анонимен - generic viagra 6157
25.10.2012 07:14
<a href=http://viagrastorehere.com/#kpnfo>buy viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#mgqou >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#gjxju generic viagra
цитирай
57. анонимен - buy cialis online 738 2030
26.10.2012 06:07
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#18513>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13347>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#2263 buy cialis online
цитирай
58. анонимен - buy cialis online 8808
26.10.2012 08:06
<a href=http://cialisstorehere.com/#cqgsi>buy cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#tuqvx >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#koftx buy cialis
цитирай
59. анонимен - generic cialis 10542
26.10.2012 08:55
<a href=http://cialisstorehere.com/#vmzxt>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#qmntu >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#xliai buy cialis
цитирай
60. obektivna1 - Смехотворна,некомпетентна статия
12.10.2015 02:58

Смехотворна,некомпетентна статия,пълна с противоречия,лъжи,тенденциозност...,дори не я дочетох - пълна загуба на време е!Не си струва да се анализира.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: danovizam
Категория: Други
Прочетен: 134535
Постинги: 19
Коментари: 125
Гласове: 27
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031