Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2009 00:05 - Нравственото и социално - политическото учение на Дънов и дъновистите пред съда на Божието слово
Автор: danovizam Категория: Други   
Прочетен: 14134 Коментари: 8 Гласове:
0М. А. Калнев

  Нравственото и социално - политическото учение на Дънов и дъновистите пред съда на Божието слово

 Нравственото учение има за свой предмет:
   1) отношението на човека, като тварно същество, към Бога,
   2) отношението му към себе си и
   3) отношението му към ближните, съгласно думите на Христос: "възлюби Господа, Твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум ... и ближния си като сам себе си" (Мат. 22, 37 - 40). В такъв ред ние ще разгледаме, при светлината на Божието слово, нравственото учение на Дънов и неговите последователи.
 Ако истинската нравственост е стремеж към доброто и Бога, като към най-високо благо, а то се постига с подчиняване човешката воля на Божествената, то човек не може да бъде абсолютно (напълно) свободен: неговата свобода с в Бога, защото абсолютно свободен е единствено само всемогъщият Бог, творецът на цялата вселена и човека. Затова и Христос учи: "Аз съм път, истина и живот; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан. 14, 16); "без Мене не можете да вършите нищо" (15, 4 - 7). "И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни" (8, 36). ."Дето пък е Духът Господен, там има свобода" (2 Кор. 3, 17).
 Съвсем иначе учат за свободата Дънов и дъновистите: по тяхното учение човек е абсолютно свободно същество; той е абсолютно свободен н във вярата и в нравствеността.
 В една от своите беседи Дънов учи: "Духът изисква да бъдем и като царе и като последни хора, еднакво свободни. То е учение на Христос, което проповядвам:, да имате и да давате свобода и умствена, и сърдечна, и религиозна, и гражданска, и домашна: свобода навсякъде" (Беседа 13. VIII. 1915 год.). Под думата религиозен аз разбирам човек свързан за нещо... Освободете вашите сърца и умове от всякакви предразсъдъци, от всякакви вериги. Само в сферата на абсолютната свобода те могат да виреят" (Неделна беседа на 26. III. 1922 г.). "Щом започнете да ограничавате духа на човека - учи Дънов - как той трябва да чувства, да мисли и да действа, веднага духът ще ви напусне. Хората трябва да се развързват, а не да се свързват" ("Свобода на духа", стр. 4 - 5). Нека забележим грубото противоречие, в което попада сам Дънов в своето учение. Евангелското нравствено учение налага известни задължения на християнина:, затова и го ограничава до известна степен в областта на , мислите, чувствата и действията. Иначе не може и да бъде. Дънов не признава предписанието на християнската нравственост: от нея казва той, "хората трябва да се развързват". Но ето, че н той учи своите последователи как са длъжни да мислят, чувстват и действат, т. е. ограничава в указаните области тяхната свобода, и при все това духът на неговите ученици "не ги напусна веднага". Ясно е, че Дънов "развързва" своите ученици от нравственото учение на Христос, а ги "свързва" със своето, както ще видим по-долу, безнравствено учение.
 "Преди всичко самата дума "религиозен" (от латинската дума religare - свързвам), пише един от учениците на Дънов, буквално значи свързан с нещо човек, т. е. свързан с известна вяра, църква, доктрина, теория, предразсъдък, суеверие или каквото щете. А свързан човек значи лишен от свобода на ума, на чувствата, на действията в оная област, в границата на която той е "свързан" (след. и в Христовата вяра?). А не е ли истина, че всички съществуващи християнски и нехристиянски религии са обвързвани с толкова догматически, ритуални, морални и други установления, постановления, предписания, канони, правила и закони, че те са се обърнали в институти, които единствено се грижат само как да запазят непокътнати всички тези догми, канони, правила и пр." (Где е истината, стр. 142).
 От приведеното учение на Дънов за "абсолютната свобода" на човека, даже и в догматичните и нравствените установления, ясно се вижда, че нито християнската вяра, нито началата на християнската нравственост, изложени в словото Божие въобще и в учението на Христос, нашия Спасител, в частност, за тях нямат никакво значение, защото и те са "абсолютно свободни" от всичко това. Не е ли съвършено ясно след всичко това лъжата в устата на Дънов, когато той, прикривайки се с името на Христос, твърди, че проповядва не някакво друго, ново учение, а чистото учение на Христос!? Пък иначе не може и да бъде: този, който отрича Христос като Бог, Спасител и единствен Учител във вярата и нравствеността, може ли да се подчинява на Неговото нравствено учение? Затова и няма нищо чудно, че дъновистите, като признават своя "учител" Дънов за превъплътен. Христос, отхвърлят своето Христово учение за подчинение на волята Божия и се обявяват "абсолютно свободни" във всичко, като не желаят да бъдат свързани от никакви установления на Христовото учение ни във вярата, ни във нравствения живот.
 По такъв начин Дънов и дъновистите скъсаха нравствената връзка с Бога, излязоха от подчинение на Неговата света воля по отношение делата на вярата и нравствеността, и като се обявиха "абсолютно свободни" и тук и там, започнаха да проповядват свое нравствено учение, както по отношение на ближния, така и към самите себе си.
 Нека видим най-напред какво е отношението на дъновистите към ближните.
 Нравствените задължения към ближния са изразени в кратките и общи думи на нашия Господ Иисус Христос: "възлюби ближния си като себе си" (Мат. 22, 39). От любовта към ближните, като от корен, произлизат всички видове взаимоотношения между хората: справедливост, честност, милосърдие, доброжелателство, прощаване на обидите, любов към враговете и пр. Също от любовта към ближния произлиза, като неин венец, като най-висше нейно проявление, християнското самопожертване, съгласно думите на Христос: "никой няма любов по-голяма от тази, да положи душата си за своите приятели" (Йоан. 15, 19).
 Дънов и неговите последователи постоянно говорят и пишат за любовта като главно начало на взаимоотношенията между хората.
 "За да разрешите живота - учи Дънов - трябва да турите за основа Любовта... Тази Любов е, която обединява пялата вселена, всички същества от единия край до другия в тази велика хармония на Любовта"... "Всяко ваше действие да бъде един акт любовен", (сер. 4, стр. 26, 46, 74). "Никаква нечиста дума не трябва да излиза от вашия език", повтаря Дънов думите на ап. Павел (Гал. 4, 29) и пр. (Пак там, стр. 26, 46, 51 и 74). Така на думи учат за любовта и последователите на Дънов. А на дело? На дело дъно-вистите се показват напълно други, защото любовта им се простира само над техните едноверци - над "Белите братя". Всички, които не са съгласни с лъжеучението на Дънов, се подлагат от тях на най-груби оскърбления, подигравки, на най-възмутителни ругатни, пълно презрение и злоба, ненавист и вражда, безразлично те живи ли са или умрели вече.
 Даже и езичниците се отнасяли със снизхождение към своите мъртви, дори и с всеопрощение. Така древната пословица на езичниците - римляни казва: De mortus aut bene, aut nihil, т. е. "за мъртвите трябва да се говори или само хубаво, или нищо". Дъновистът Истинолюбиви в своята злоба, която го поставя дори и от езичниците по-низко, пише за починалия Д. Ласков, който опроверга Дънов, така: "Лъжецът, клеветникът, съгледателът Ласков скоропостижно си замина", т. е. заплати с живота си "своето престъпление" (стр. 13). Той, без да скрива, се радва на смъртта на Ласков н оскърбява не само неговата памет, но и родствените свети чувства на любов към умрелия от неговите родни и близки хора.
 Особено голяма злоба храни г. Истинолюбиви към владиците на Православната Българска Църква. Той не ги нарича с други имена освен "чернокапци", "расоносци" и др. т. С чувство на нехристиянска злоба той пише за тях: "Владиците отдавна са изменили на своето предназначение и са се отдали само на най-отвратително плътско саможивство и себеугод-ничество"... "Имат ли капка мозък в главата си тези нещастни владици"... "Съскат като настъпени змии, лъжат, клеветят, ругаят наляво и дясно"...
Ученикът на Дънов в края на своите ругатни "плюе на тези владици и на тяхната църква" (стр. 3). Това е вече върха на оскърблението и ожесточението срещу целия български народ, принадлежащ към Православната Църква: в печата дьновистите открито плюят на целия православен народ и на неговата света Църква. Ето на каква "божествена любов" към ближните Дънов научил своя ученик!
 Другият достоен ученик на Дънов, който скрил своето име под названието Giovanni се старае да извиня гореприведените дръзки ругателства на сатанинска злоба на своя едноверец "Истинолюбиви" с , такива съображения: "Човек с нерви и силен темперамент чудно ли е, че във възмущението на душата си е употребил силни изрази* (Где е истината, стр. 6).
 Но сам Giovanni не стои особено далеко от своя събрат по отношение на "силните изрази". Цялата негова книга от 301 страници е изпълнена със същата злоба, ругатни и най-груби изрази срещу тези, които опровергават дъновисткото лъжеучение, срещу Христовата църква, срещу свещенството, православното богослужение, с една дума срещу всичко, което носи името православие. Много примери от изразите на "божестве-ната любов" и на г. Giovanni няма да привеждаме, ще се ограничим с няколко.
 По думите на Giovanni всички, които изучават лъжеучението на дъновистите и които дишат против него, са "съгледатели" (Публична беседа 19авг. 1922 г.), ползващи се с "йезуитски средства" в литературната си борба с дъновистите, заплатени щедро от българския Синод (Где е истината, стр. 9, 13); те спадат в "категорията на тьпоглавците" (стр. 108); "те съдят вследствие великата безсмисленост, която владее в техните глави (стр. 117); "както по липса на знания, така и още повече поради навика им да се търкалят само в сферата на нагоните си от плътско и низко естество" (стр. 127).
 Като оставим на страна въпросът за това, дали е възможно да остане ненаказано подобно едно издевателство над признатото от държавата "господстващо" изповедание, в която и да било културна държава, ние молим читателите да ни кажат по съвест: има ли "божествена любов" към хората, която се проповядва само на думи от Дънов на дъновистите, в приведените техни думи?
Но своята "божествена любов" към хората дъновистите проявяват не само на думи, но и на дела, и което е от всичко най-печално, основавайки се на вероучението и нравоучението на Дънов. Нека приведем няколко от многото примери.

 "Един русенски дъновист - адвокат, значи не прост необразован човек, постоянно биел своята жена. - Защо биеш жена си запитали го съдиите? -"За да изкарам дяволите от нея", отговорил той напълно свободно. "Ами че нали Евангелието забранява да биеш другите" - запитали съдиите. -"Да, то забранява, но аз не се намирам още на тази съвършена степен и затова я бия" - отговорил той и с това продължавал да бие съпругата си, напълно успокояваш съвестта си, че душата му е на низка степен на съвършенство и че тя има време още да се преражда и усъвършенства" (Архим. Евтимий "Писма за дъновизма", стр 47 - 48). Несъмнено добрият ученик на Дънов добре усвоил неговото учение: "Грешките, които правим - учи той - правим ги не по своя воля, а по други причини, които лежат в нашето минало", т. е. във времето на предишното прераждане (Сила на живот, стр. 42).
 Ние още ще попитаме дъновистите: а побоя, който нанесоха техните едноверци на един руски бежанец след беседите на "великият техен учител" Дънов в Търново, дали и това е проява на проповядваната от тях "божествена любов" или проява на "абсолютна свобода, в нейните догматични и морална установления, в чувствата и действията?"
 А ужасното събитие в Стара Загора, което поразява ума и сърцето: интелигентната жена, която усвоила учението на Дънов, в името на своето духовно единение с дъновистите, заклала мъжа си и трите си деца - за какво свидетелства този факт? Пак ли за "божествена любов" и "абсолютната свобода", проповядвани от Дънов!
 А самоубийството на доцента от Софийския университет Сапунджиев, увлечен в дъновизма, очевидно, разочарован от него и изгубил смисъла на живота си, не лежи ли като неизличимо петно на съвестта на Дънов и дъновистите?
 Нека накрая дъновистите и техните съчувственици обяснят на българското общество трите ужасни случаи в "Бялото братство", станали почти едновременно, за които ние случайно научихме от вестниците, когато вече привършвахме този наш труд. Те са следните: "Завчера, съобщава вестник "Мир", младежът Александър Стоянов, дъновист, изпаднал в анормално състояние, се опитал да убие родителите си. Успял само да ги нарани и бил заловен и обезоръжен" ("Мир", окт. 1926 г. № 7898).
 Вестник "Русь" препечатва от българските вестници следното съобщение под заглавие: "Изгонване дявола чрез самоубийство". "Преди няколко дни от София изчезнала дъновистката Димитрица Урулова, 49 годишна, прислужница в дома на доктор Пинкас. Вчера в село Симеоново е намерен висящ на едно дърво трупа на Урулова. В оставеното от нея писмо Урулова съобщава, че в нейното тяло се вселил дяволът, който
трябвало да прогони чрез самоубийство. В писмото си до нотариуса самоубийцата завещава спестените си 7000 лева .на окултното "Бяло Братство", на улица "Опълченска" № 60, където живее и сам Дънов. Делото се намира при следователя".
 Вестник "Зора" дава съобщение под заглавие "Опит за самоотравяне". Причините - пак "учителят" Дънов зад кулисите на трагедията" Съобщават за опит за самоотравяне на работничката - словослагателка Йорданка Иванова, 20 годишна, от София. "Доскоро - казва вестникът - младата работничка била много жизнерадостна, но от около един месец насам тя започнала да посещава редовно беседите на "учителя" Дънов и се увлякла твърде много в това ново учение". "Недоразуменията, които имала с родителите си по повод посещаването събранията на Дънов и късното връщане в дома, както и любовта с някакъв юноша, създали у словосла-гателката убеждението, че нейният живот е излишен и, че тя "не трябва да живее". Двама работници насила я накарали да погълне кисело мляко. Доведена в болницата на "Червен Кръст" Иванова а тук отказва да пие противоотровите лекарства, но лекарите я заставили насила да стори това. Животът на младата работничка не се намирал в опасност, но отровата -забелязва вестникът - щяла да остави сериозни следи върху организма й ("Зора", бр. 2224, 1926 г.).
 Нравствените задължения на християнина спрямо самия себе си се състоят главно в запазване целомъдрието на душата и тялото, и в разумния стремеж към издигане своя живот и неговата святост, защото само при това условие човек може да бъде в общение с Бога и да има надежда, че ще получи вечен живот в единение с Него: "Бъдете свети, говори Господ, понеже Аз съм свет". (1 Петр. 1, 16; Лев. 2, 44), защото в царството небесно "няма да влезе нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа" (Откр. 21, 27). А за постигане на тази нравствена чистота е необходима непрекъсната работа срещу съблазните на плътта и нечистите, низките мисли на ума. Така учи за това словото Божие.
 Съвсем иначе учат за нравствената чистота на човека Дънов и неговите последователи. От тяхното лъжливо учение за "абсолютната свобода" на човека по необходимост трябва да се появи и лъжеучение за пълната негова свобода от целомъдрие и нравствено духовна и телесна чистота. Затова няма нищо чудно в това, че Дънов проповядва открит разврат между хората.
 За святостта на брака и взаимоотношенията между мъжа и жената словото Божие учи така: "не сте ли чели - учи Спасителят - че Оня, Които отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори, и каза: "затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата една плът". Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва" (Мат. 19, 4 - 6). Св. ап. Павел учи: "вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на Църквата, н Той е спасител на тялото. Но както Църквата се покорява на Христос, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичайте жените си, както Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея" (Ефес 5, 22 - 25). "Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло чисто: а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог" (Евр. 13, 4). "Прелюбодейците... няма да наследят царството Божие" (I Кор. 6, 9). "Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействай". Аз пък ви казвам, че всеки, които поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбо-действал с нея в сърцето си (Мат. 5, 27 - 28).
 Така учат за святостта на брака и за чистотата на мислите Иисус Христос и ап. Павел.
 Съвсем иначе учат за тях Дънов и неговите последователи. Те проповядват пълна свобода в отношенията на половете помежду им. И в това безнравствено тяхно учение няма нищо чудно: то се явява като пряко следствие от всички "догматични, ритуални, морални и пр. установления" на християнството.
 Бракът "само в име Господне" (1 Кор. 7, 39), т. е. благословен от Църквата, Дънов отрича, а признава за такъв благословения от него самия, защото той отрича самата Христова Църква. Приведените думи на ап. Павел за подчинението на жената на мъжа за Дънов нищо не значат "Който ви обича - учи той - не може да иска да ограничава нито вашето сърце, нито вашия ум, нито вашата воля. Той трябва да остави свободни вашите действия" (Беседа 26. Ш. 1922 год.). Това значи, ако мъжът обича жена си, а тя му изменя с други, то той трябва да остави жена си свободна да върши своите безнравствени деяния, да не й забранява, нито даже да я вразумява с думи: нека си блудства. Така, разбира се, трябва да се държи и любещата жена с развратния свой мъж. Хубав съвет!
 А ето и практически "божествени" съвети, каквито дава Дънов на своите последователи по брачните въпроси и взаимно - съпружеските отношения.
 "Когато хората се оженят, учи той, центровете на техните мозъци имат известно съотношение. Ако между центровете на женския и мъжкия ум не става правилно преплитане на енергията им, непременно ще се образува едно нервно състояние. Причината за това е, че от една или друга страна става излишна и непласирана енергия, и тя произвежда злото... Затова жена, която не е доволна от своя мъж, нека потърси друг мъж или жена, в които да вложи, да пласира своята излишна енергия и по този начин да
стане обмен, да няма загуба. Но това трябва да стане по един духовен начин между тези двама съпрузи и така като вложат тази си излишна енергия, да възстановят хармонията помежду си. Мъжът, като не разбира положението на жена си, казва й: "Ти нямаш право да имаш приятелски връзки с друг мъж". И започват раздорите и разправиите. По същия начин постъпва и жената, по-възвишена, извън семейството, с която би могъл да влезе в духовно общение и да пласира своя излишък от духовна енергия. Започват и двамата по стар начин разправия" ("Сила и Живот", стр. 185.). Защитниците на учението на Дънов се силят да убедят другите, че в приведените думи той учи за пласиране на "чисто духовна енергия, а не на плътска". Но напълно справедливо забелязва авторът на "Писма за дъновизма": "Щом тук става дума за пласиране на чисто духовна, а не плътска енергия, защо вашият "учител" не праща подобна нещастна жена да пласира духовната си енергия с други жени, а я праща при друг мъж и то въпреки това, че той изрично си спомня за протестите на мъжа й: "ти нямаш право да имаш връзки с чужд мъж" ("Истина, Марта и Мария", стр. 5).
 Да преведем още един пример от безнравственото учение на Дънов, което по необходимост следва от неговото учение за "абсолютната свобода" на човека. Ние знаем, че Христос осъжда дори нечистата мисъл на мъжа по отношение на жената, разбира се и обратното: "Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбо-действал с нея в сърцето си" (Мат. 5, 28). Така учи Христос, Спасителят на света, а лъжехристос Дънов учи съвършено иначе: "Свободата дава широки простори на действие" - говори той. ("Истина, Марта и Мария", стр. 5). И ето на какъв "широк простор на действия" той учи своите слепи последователи: "Що е грях?" пита Дънов и отговаря: "Всяко нещо, което не ражда, няма плод или зародиш в себе си, е грях. Една жена, която сводничи, блудства, без да ражда, прави грях. Зачатието изкупва греха". ("Сила и Живот", I сер., стр. 101).
 Едва ли може да отиде Дънов по далеч в своето безнравствено учение. По "божественото" учение на Дънов всички блудници, които раждат от блуд, вече не са грешни и могат да продължават своето грешно дело, само да раждат. Тяхното блудство-престава да бъде грях дори и преди да се роди блудния плод: "зачатието изкупва греха".
 Както и да се мъчат учениците на Дънов да омаловажат тези скверни думи на своя учител с различни словесни хитросплетни, като им предават друг смисъл, но от техните лукави умувания нищо не излиза.
Най-усърдният защитник на Дънов Giovanni например с такива доводи обяснява горепосоченото цинично учение на Дънов за безгрешността на блудниците:.
 "Щом се говори за изкупване на греха, има ли съмнение, че не се отрича греха, и че извършеният грях се изкупва. Да се изкупи грях значи ли, че няма грях и значи ли, че не може да се прощава греха?" ("Где е истината", стр. 147) Да, значи, защото блудният грях не се унищожава със зачатие или раждане, а със съзнание за мерзостта на този грях и с истинско покаяние за него пред Бога, за което "учителят" Дънов нищо не говори, защото като теософ той не признава никакво покаяние пред Бога, а учи за неумолимото възмездие на карма за всеки грях, което хората ще изтърпят в бъдещето превъплъщение.
 Оправдаването на блудството у жените може много лесно да се обясни с неговото теософско учение за превъплътяването, което като че ли се явява необходимо за нравственото усъвършенстване на човека. Блудствайте, разрешава той на жените, защото и с незаконните раждания, раждания от блудство, вие при все това способствате на теософските прераждания, а чрез тях и за постигането нравствено усъвършенствуване на цялото човечество: "ключовете на царството Божие са у жените", учи Дънов.
 Така че, според неговото учение, нравственото усъвършенстване на човечеството се извършва и чрез грях, в частност - чрез блудството на жените.Лъжеучението на Дънов за патриотизма и собствеността; отношението му към комунизма и анархизма.

 Патриотизмът или любовта към отечеството е естествената любов на човека към неговата родина, където той се. е родил и живял, към неговия народ, към който той принадлежи, към неговата вяра, език, към неговите нрави и обичаи, към неговия държавен строй и към върховния глава на неговата държава. По силата на тази любов истинският патриот е длъжен да се подчинява на законите на своята страна и нейната власт; длъжен е да жертва не само своето лично щастие и благополучие за своя народ и доброто на държавата, но и самия си живот, ако това поискат обстоятелствата на неговия вътрешен или външен живот, които заплашват честта, благосъстоянието или по-нататъшното съществуване.
 Християнството ни заповядва да обичаме всички хора, без да правим разлика по вяра и националност (евангелски пример: "милостивият самарянин", Лук. 10, 29 - 37), но то не насилва вроденото в нас патриотично чувство, а го благославя. Така както в отделното семейство бащата, майката и другите близки са за всеки отделен член най-скъпи, най-любими и близки лица, така и в семейството на всички съществуващи на земята народи и държави родният народ, родната държава, са най-скъпото, най-любимото, най-близкото до сърцето на патриота всред всички останали. Патриотизмът има в своята основа не само естествено, но и нравствено чувство на любов към отечеството - чувство на дълг и благодарност, на дълбока признателност към родния народ и родната страна за дарения ни живот, възпитание, образование, възможност да съществуваме чрез защита на нашата личност, труд и собственост. Отсъствието на патриотизъм свидетелства за отсъствието въобще на любов към хората, защото ако ти не обичаш близкия на теб човек, то можеш ли искрено да обичаш чуждия, съвсем далечен на тебе? Истинността на казаното се потвърждава с живи исторически примери: руските комунисти, които обявиха братство и равенство у всички народи (интернационал), но които убиха в себе си патриотизма и любовта към родния народ, проявиха и продължават да проявяват нечувана в човешката история кръвожадност, в жертва на която от тях са принесени милиони свои и чужди хора.
 Като ни учи да обичаме всички хора, ап. Павел в същото време изисква предпочитана любов "към роднините и близките във вярата". "Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник" (1 Тим. 5, 8). Нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра" (Гал. 6,10). Така че патриотизмът е естествено и нравствено чувство, което се одобрява и от словото Божие и от примера на Христос и ап. Павел.
 Дънов учи за патриотизма в чисто интернационален смисъл, т. е. - че ние трябва еднакво да обичаме и своите, и много далечните ни народи; истинският естествено - нравствен патриотизъм той отхвърля. "Учение -казва той - което почива на патриотизъм, ще се разруши, то не почива на здрава основа. Патриотизмът трябва да почива на Велика Любов, трябва да почива на Божествена Велика Мъдрост, да бъде основан на един вътрешен закон" (Сер. V, стр. 195). Дънов говори сам за себе си, че "не принадлежи към никоя църква и към никой народ", ("Писма за дъновизма", стр. 39) т. е. сам се отказва от своя роден български народ. За него всички народи са еднакво ценни с българския: гърци, турци, японци, китайци и др. Можем да си представим какви предани граждани на своето отечество и верни негови синове ще бъдат тези млади хора, които, за нещастие са попаднали в "патриотичната" школа на П. Дънов!
 Дънов отхвърля свещеното право на собственост като резултат на труд и разумна пестеливост у всяка отделна личност. Макар че той пред репортера на в. "Утро" казва, че "болшевизмът е крайност" ("Неделно утро" бр. 29 от 1 юли), но не скрива от своите читатели и слушатели комунистическите си убеждения; тях не скриват и неговите последователи.
Това ще потвърдим с техните собствени думи.
 "Според божествената философия - учи Дънов - или всички трябва да бъдем щастливи, или всички нещастни, или всички богати, или всички бедни. Противна е философията на днешните пророци. Всички имаме право на слънцето" (Беседа 2 / IV, 1922 г.). "Законите днес се прилагат само спрямо бедните" - с лъжливи доводи Дънов подстрекава бедните срещу богатите. - "Богатите хора са една опасност ... Елате с нас, вика бедните Дънов, ние ще разтворим касите им и ще ви дадем богатствата им" (Беседа 26/ II, 1922 г.).
 Самите дъновисти признават, че Дънов е комунист: "Дънов е комунист, пишат неговите последователи, защото и Христос беше комунист" ("Писма за дъновизма", архим. Евтимий, стр. 3). Заедно с комунистическото учение Дънов проповядва и истински анархизъм, противодържавност, като кани своите последователи да разрушат държавния строй в България, и да не се подчиняват на нейните закони и власти. "Понеже се готвите, учи той, за един свят на свобода, с тези стари форми и остарели мехове не можете да влезете в него, едва ще можете да припарите до неговите врати"... Социалистите, те ще оправят света, защото те искат свобода. Ала ще каже някой "как тъй, - те разрушават! - Когато градите нова къща, не разрушавате ли старата?" (Архим. Евтимий. "Писма за дъновизма", стр. 3) Това разрушително учение на Дънов, както виждате, вече е усвоено от българската дъновистка младеж, която заявява в печата "че Христос пръв бил отрекъл държавата и уж ап. Павел бил казал, "че Христос е дошъл на земята да унищожи всякакви закони и всяка власт" (Архим. Евтимий, "Писма за дъновизма", стр. 63). Къде и кога Христос и апостолите са предложили на народа такова анархическо учение дъновистите не казват, защото и не могат да покажат, понеже Христос и ап. Павел са учили напълно обратното; именно - за подчинение на държавната власт и закона. Така напр., след като безпрекословно се подчинил на несправедливия съд на Пилата, на неговите думи: "не знаеш ли, че имам власт да Те разпъна и власт имам да те пусна", Христос, при все че е знаел, че Го очаква най-мъчителна кръстна смърт, Му казал: "Ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, ако не ти бе дадено свише" (Йоан. 19, 10 - 11), т. е. признава властта на Пилата и й се подчинява, като на власт дадена му от Бога. Когато в Гетсиманската градина ап. Петър започнал с оръжие да защитава Христос от дошлите да Го заловят римски войници, Христос му казал: "върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож (очевидно, против законните изпълнители на разпореждането на властта), от нож ще погинат" (Мат. 26, 42). Христос, Господарят на целия свят, смятал необходимо за Себе Си да плаща държавните данъци и ги плащал, като казал на Своите ученици: "отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу" (Мат. 22, 21).
 А св. ап. Павел, който неведнъж е бивал в затвора и много пъти жестоко бит по несправедливия съд на римските власти задето проповядвал за Христос, ето какво говори за подчинението на римските закони и власти-"всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова! които се противи на властта, противи се на Божиите наредби. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане... И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък - данък, комуто берия - берия, комуто страх - страх, комуто чест - чест" (Рим. 13, 1 - 2. 7; 1 Тим. 2 1-2) За такова отношение към властите учи и св. ап. Петър, който неведнъж е бил преследван и наказван от нея по лъжесвидетелството на юдеите против него: "и тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа-било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия (1 Петр. I, 13 - 15).
 При съпоставка на приведените места от Св. Писание с думите на Дънов и неговите ученици става явна, от една страна дъновистката лъжа която приписва на Христос и ап. Павел анархическо учение, а от друга страна печалния факт, че Дънов успешно насажда анархическо учение в умовете на своите последователи. А до какво довеждат комунизма и анархизма сега всички добре знаят, като виждат съдбата на някога най-великата, най-могъщата и най-богатата в света Руска държава. Дънов със своето комунистическо - анархистично учение приготвя такава, а може би и по-лоша съдба на България и нейния народ.
София 1928
 


Тагове:   съдба,   независимост,


Гласувай:
0
01. анонимен - патриарх Максим
06.04.2010 21:16
Ако ще се говори за комунизма, то нека поне да се започне с патриарх Максим и практически всички от висшето духовенство на БПЦ по време на режима. Тези които бяха сътрудници на комунистите сега най-много викат срещу комунизма.
цитирай
2. анонимен - белая платья песня
17.10.2012 02:05
Привет Всем!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://am-film.ru/user/RatAtticasono/>интернет магазин одежды барнаул </a> трусики женские <a href=http://filmosvit.ru/user/QuapleIrrette/>интернет магазин детской одежды россия </a> бижутерия леди <a href=http://www.angelshow.net/user/CixCulley/>днепропетровск интернет магазин одежды </a> магазин модной женской одежды ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>viagra 100mg Kamagra tablets </a> - Cheap UK Buy Kamagra online : Buy Online Kamagra in the UK : <a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Kamagra licence </a> - Kamagra one day shipping
цитирай
3. анонимен - платья кудрявцевой
17.10.2012 11:00
Как дела?У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://vtorrents.net/user/Plughunurge/>в трусиках </a> купить джинсы <a href=http://portalez.ru/user/guassehes/>сумки интернет магазин недорого </a> интернет магазин одежды лила <a href=http://rezzeptik.bzs.su/user/FraubybachacY/>жен платья </a> заколки для волос ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra 100mg tadalafil Generic drugs </a> - Buy next day Kamagra with mastercard : Generic Online Kamagra without a prescription overnight shipping : <a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra UK forzest </a> - new york Kamagra about viagra
цитирай
4. анонимен - где купить шорты джинсовые
17.10.2012 20:10
Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.wawa-land.org/user/immarieIntame/>одежда для туризма интернет магазин </a> каталог детской одежды <a href=http://r3o.ru/user/Dymnspeence/>одежда чико интернет магазин </a> супер одежда интернет магазин <a href=http://omapostulez.narod2.ru/>где купить зимнюю обувь </a> куртка для девочки ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-now.blog.hr/>UK Buy Kamagra online </a> - viagra Kamagra dosage : Kamagra drug stores : <a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>Buy c.o.d. Kamagra online now </a> - Kamagra 100mg sildenafil citrate soft
цитирай
5. анонимен - zara одежда интернет магазин
18.10.2012 02:20
Доброго времени суток!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://mpscripts.net/user-55251.html>футболки оптом </a> сарафан <a href=http://gendes.us/user/infunsejaigue/>платья на барабашова </a> columbia одежда интернет магазин <a href=http://svelagolez.narod2.ru/>купить польское платье </a> халаты женские ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Cheap Generic Kamagra silagra </a> - sildenafil Oral Jelly Kamagra : Buy Kamagra in london : <a href=http://online-kamagra.blog.hr/>100mg usa Kamagra Oral Jelly </a> - Kamagra for woman
цитирай
6. анонимен - калибра бижутерия
19.10.2012 11:23
Уважаемые господа!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://kinodjek.ru/user/Reensemub/>одежда из турции в украине </a> зимняя куртка мужская <a href=http://hotel-prague.us/user/rilsobbicroer/>вечернее платье большого размера </a> купить замшевую куртку <a href=http://dejavu.ua/>черное свадебное платье </a> женские шарфы ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>is Kamagra a prescription drug </a> - delivery Online overnight Kamagra overnight shipping : Kamagra Oral Jelly world : <a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>fast Kamagra Online fast shipping </a> - Kamagra info
цитирай
7. анонимен - кофты мужские фото
19.10.2012 20:31
Уважаемые господа!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://yaaaaz.ru/user/Diewayprayeli/>костюмы для жениха купить </a> женские пальто <a href=http://gangstalife.orgfree.com/index.php?subaction=userinfo&user=LiainiGet>интернет магазин одежды почтой </a> суперфит обувь купить <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>где купить недорогую куртку </a> одежда для беременных недорого ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>blue kays Kamagra </a> - Buy Kamagra in canada : Kamagra Lovegra UK PayPal : <a href=http://kamagra-online.blog.hr/>Buy Generic Kamagra overnight Cheap </a> - over the counter Kamagra
цитирай
8. анонимен - посмотреть модную одежду
20.10.2012 07:06
Привет Всем!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://zona.bissnes.org/user/Hoacrally/>распродажа reima </a> магазин детской одежды <a href=http://kirillovka-azov.com/user/soifiermews/>модная одежда для детей </a> купить платье большого размера киев <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>каталог одежды calliope </a> мужские штаны купить ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://online-kamagra.blog.hr/>Kamagra users feedback </a> - Kamagra prescription : Kamagra ups delivery : <a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>Kamagra 100mg canada Generic </a> - Kamagra Oral Jelly japan
цитирай
9. анонимен - где можно купить пальто
20.10.2012 21:24
Уважаемые господа!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://ural74.ru/user/Blusasmoops/>купить бижутерию оптом </a> вязание свитера <a href=http://filmodrom.org.ua/user/invincApami/>коллинз каталог одежды </a> купить купальник виктория сикрет киев <a href=http://dejavu.ua/>какое платье </a> кофты мужские ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>how to Buy Kamagra now Online </a> - Kamagra online prescription : Kamagra Oral Jelly 100mg online ajanta pharma : <a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>UK Online Kamagra Jelly </a> - Kamagra Oral Jelly suppliers australia
цитирай
10. анонимен - футболки поло мужские
22.10.2012 07:31
Доброго времени суток!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://mmm-kaluga.ru/user/BrolaArondild/>распродажа детской одежды </a> женская одежда турция интернет магазин <a href=http://www.futuresens.ru/user/Dilaeagetemut/>интернет магазины одежды чернигова </a> где можно купить детскую обувь <a href=http://bashlenta.com/user/Invoivoky/>где купить куртку </a> купить коричневую сумку ... Удачи Всем!
-====-
<a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>Kamagra Gel Blue pills </a> - Kamagra Oral Jelly montreal viagra UK Kamagra Kamagra shop Online :.Kamagra Oral Jelly without pharmacy .:<a href=http://super-kamagra.blog.hr/>frauen und Kamagra </a> - Kamagra suppliers in Scotland
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: danovizam
Категория: Други
Прочетен: 133408
Постинги: 19
Коментари: 125
Гласове: 27
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31