Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.04.2009 23:47 - Дъновизмът е срещу богатите хора, Църквата, семейството и патриотизма
Автор: danovizam Категория: Други   
Прочетен: 3954 Коментари: 3 Гласове:
0Сейко Николов

КОЙ Е ДЪНОВ?


За знанието

 Дънов казва: "Знанието не се получава по благодат, а само с изучаване и настойчивост" (Где е истината, стр. 91).
 А словото Божие казва: "Всекиму се дава да се прояви у него Духа за обща полза; защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а другиму - слово на знание, чрез същия Дух" (1 Кор. 12: 7 - 8). Без благодатта на Св. Дух човеците, напразно се надуват с плътския си ум (Кол. 2: 18). Горделивите и надутите като Дънов, "които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината" (2 Тим. 3: 7).

 За двойките или как дъновизма оправдава разюздания живот в полово отношение

 Дънов казва: "Всички души, излезли от небето, са били все двойки1 и
тези души се търсят и любят" (Где е истината, стр. 287). Поради това съшият казва: "Някоя мома намери някой момък, омъжи се за него и казва: "Моят е той!" Но след месец - два казва: "Не е той". Мъжът се ожени за някоя жена и след някой и друг месец казва: "Не е тя!"
 А Словото Божие казва: "Мъжки и женски пол ги създаде" (Битие 1: 27: Мат. 19: 4), следователно не е казано, че първоначално душите са създадени двойки, което е сатанинска измислица, за да се оправдае разюздания живот в полово отношение на мъжете и жените и да се намери оправдание на донжуаните като Ландрю или като на гръцкия полковник Васко, който през последната война (1914 - 1921) се е оженил 20 пъги и който с изоставил всичките си съпруги2, вероятно защото нито една от тях не се е оказала, че е "тя".
 А че това е така се вижда още и от факта, че Дънов проповядва "разнообразие в любовта" (Беседа от 19 Март 1922 г.) и "абсолютна свобода" (Беседа от 19 Март 1922 г.). Според него сводничеството и блудството, кога се прави с цел за зачатие, не е грях (Беседи III серия, стр. 10).
 Според същия всяко несъгласие между мъжа и жената вкъщи означа вало, "че жената се е демагнитизирала... Мъжа да си пазари здрава, жизнена слугиня, която да върши всичката домашна работа, а жената си да изпрати на курорт... (Серия III, стр. 191).
Противно на това Словото Божие казва: "Господ заповядва: жена от мъжът си да се не разлъчва" (1 Кор. 7: 10).
 А на мъжа се заповядва така:
 "Да се не докарва никой невярно към жената на младостта си, защото Господ, Бог Изрзилев говори, че мрази напускане" (Мал. 2: 15 - 16).
 "Речено е още: КОЙТО си напусне жената да й даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, че който напусне жена си, освен по причина на прелюбо­деяние, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за напусната прелюбодейства" (Мат. 5: 31 - 32 и 19: 9).
 Съединените чрез тайнството брак "не са вече двама, но една плът". И онова, което "Бог е съчетал, човек да го не разлъчва" (Мат. 19: 6).
 "Който си напусне жената и се ожени за друга, прелюбодейства против нея. И ако жена напусне мъжът си и посегне за другиго, прелюбодейства" (Марк 10; 11 - 12; Лука 16: 18).
 Дънов казва: "Като се ожениш доубиваш (т. е. унищожаваш) своята чистота. Щом си чист, не се жени, щом си НЕЧИСТ жени се колкото искаш" (Где е истината, стр. 287).
 Словото Божие казва: "Бракът е от Бога разрешен и благословен, ■защото е казано: "Плодете се и множете се" {Бит. 1: 28), следователно, не е истина, че който се ожени унищожава своята чистота. А думите; "Жени I -се колкото искаш", са явно сатанински, защото Бог забранява произволното напускане и женене. Това се проповядва само от децата на сатаната и върши само между тях.
 Така, в болшевишката Русия всеки мъж или жена може в седмицата, ако иска, десет пъти да се жени и разженва.
 Църквата допуска брака още и за запазване на чистотата, защото е казано: "По причина на блудодеянията, нека има всякой своята си жена и всяка жена да има своят си мъж" (1 Кор. 7; 2).

За вселяването или как Дънов учи, че зачеването и раждането в
бъдеще няма да става както досега 

 Дънов казва: "В бъдеще хората няма вече да се женят, да се раждат,
както досега, а ще се вселяват, защото е речено: "Ще се вселя помежду тях и ще живея в тях" (Где е истината, стр. 287).
 Божиите думи са; "Ще се вселя между тях" и означават, че когато човек се покае за греховете си и се обърне с чисто сърце и съкрушен дух към Бога, то Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, т. е. Св. Троица единосъщна и неразделна, ще се всели, т. е. ще се посели, ще направи жилище в неговата
душа и сърце, а не, че ще има вселяване за раждане, както криво разбират
Дънов и последователите му.
 Това сатанинско изкривяване на Словото Божие кара обсебения от Сатаната Дънов да прави опит над забулените девици - дъновистки, като ги бърка по пъповете, с цел да ги направи да раждат чрез "вселяване", което докара вече няколко от тях в лудницата. Такива нещастници има от София, Пловдив, Казанлък и другаде. Който се интересува от имената им всякога може да ги узнае. Ние ги премълчаваме по понятни за всекиго причини.

Има ли ад или пъкъл и какъв е той?

 Ясно е, че Сатаната чрез своето чадо - Дънов, иска да превърне християнските ни понятия за пъкъла, където е "вечен плач и скърцане със зъби" (Мат. 8: 12 и 13: 42) в място за веселие и песни. Колкото за Дънов - истина е, че когато отиде в ада, той ще пее, защото ще бъде у дома си, а всеки в своя дом се чувства добре. Ще пее разбира се, защо да не пее, още повече, ако успее да завлече със себе си хиляди "братя" и "сестри".
 Дънов, подобно на безбожните материалисти, отрича небесния пъкъл и сочи за такъв земята. А това показва, че целта на Сатаната е все една и когато действува в лицето на, религиозен реформатор като Дънов, и когато действа в лицето на безбожниците и материалистите.


Как и защо Дънов хвали дявола?

 Дънов казва: "Някои се опълчват против дявола, но съвременното общество не знае колко много дължи на него. Вие трябва да благодарите на дявола и ако гой би изчезнал само за един миг от света, би настанал голям смут... Днес говорят за дявола, че бил много лош... А пък аз ви казвам, този дявол е един отличен учител. Някой път го срещам, поздравя-вам го и го питам: къде си ходил? - "Живея между тия културни хора... аз ги уча на едно, а те вършат друго, а после се оплакват на Баща си, че все аз съм бил виновен за техните грешки" (Бисера, стр. 139),
 Значи, Дънов хвали дявола, който съгреши против Бога (2 Петр. 4: 1; Йоан 3: 8); който беше свален от небето (Лук. 10: 18); който е причината за падането на човека в грях и нещастие (Бит. 3: 1, 6, 14, 24); който се противопоставя на делото Божие (Зах. 3: 1, 1 Сол. 2: 18); който препятства на евангелието (Мат. 13: 19; 2 Кор. 4: 4); който прави лъжливи чудеса (2 Сол. 2: 9; Откр. 16: 14); който е човекоубиец (Йоан. 8: 44); който прелъстява (Бит. 3: 13; 2 Кор. 11: 3) и лъже, че грехът няма да се накаже (Бит. 3: 4 - 5); на когото естеството е: .
смелост (Йов. 1: 6 Мат. 4: 5 - 6), гордост (1 Тим 3: 6),
сила (Ефес. 2: 2 и б: 12),
хитрост (Йоан. 8: 44),
клевета (Йов. 1: 9 и 2: 4),
лукавство (сравни Бит. 3: 1 с 2 Кор. 11:3),
измама (2 Кор II: 14; Ефес 6: 11),
свирепост и немилостивост (Лук. 8: 29 и 9: 39, 42; 1 Петр. 5: 8),
който рика като лъв за човешката душа (1 Петр. 5: 8), но който ще бъде осъден в съдния ден (Иуд. 6; Откр. 20: 10) и хвърлен в огненото езеро: което е втората смърт (Мат. 13: 38; Деян. 13: 10; 1 Йоан 3: 10; Откр. 20: 14 -15).
 
 Дънов казва: "Моето учение, което ви проповядвам е, че вие всеки ден се прераждате от ангели на дяволи и обратно..." (Духът и плътта, стр. 23).
 Т. е. Дънов учи, че дяволи, хора и ангели, това са все едно и също нещо. И тук сатанинската му цел е ясна; да се не боим от дяволите и да не почитаме ангелите, понеже сме "колеги".

Всичките души праведни ли са или не?

 Дънов казва: "Всяка душа е родена да бъде праведна и отначало е била праведна". (Где е истината, стр. 290).
 Не е истина, че всяка душа се ражда за да бъде, т. е. за да стане праведна и че отначало е била праведна. Грехът в някои човеци е въплътен и каквото да правят, те ще си останат с него. В това ни убеждава Словото Божие което казва: "И ще се почудят жителите на земята, на които имената не са написани в книгата на живота от създание мира" (Откр. 17: 8).
 "Ще помилвам които ще помилвам, и ще пожаля когото ще пожаля" (Изход 33; 19).
 "И тъй не от този който нека, нито от тогова, който тича, но от Бога, Който милва" (Римл. 9: 16).
 "Няма ли власт грънчарят над калта, от едно смесване да направи един съсъд за почест, а друг за безпочест" (Римл. 9: 21).
 При това всички сме родени в грях (Бит. 5: 3; Йов. 15: 14 и 25: 4; Пс. 51: 5), който чрез Адам влезе в светът (сравни Бит. 3: 6 - 7 с Римл 5: 12) и според Писанието всички сме затворени под него (Гал. 3: 22) и заради това никой не е без него (3 Цар 8; 46; Екл. 7: 20). Само Христос беше без него (2 Кор. 5: 21; Евр. 4: 15 и 7: 26; I Йоан 3: 5). Дяволът и обсебените от него лъжат, че грехът няма се накаже (Бит. 3: 4 - 5). 6 Дънов измът без млека


За абсолютната свобода на мъжа и жената

 Дънов каза: "Моето учение е учение на любов, на братство, на АБСОЛЮТНА СВОБОДА" (Где е истината, стр. 291).
 "Под думата свобода, казва Дънов, аз разбирам един напълно свободен живот" (Свободата на Духа, стр. 1).
 А кой е за абсолютната свобода на човека? На този въпрос открито, смело и ясно отговаря полския писател Пшебишевски, който, предпо­читайки злия бог пред добрия, казва:
 "Добрия Бог, това е норма, закон, смирение и покорност ... А злия бог, това е липса на правила, той събаря всички закони, всички норми; той е осветил високомерието, смелостта и властолюбието, казал е на човека, че няма престъпление, освен против неговата собствена природа"3. (В това отношение Стамболийски, който бе ревностен последовател на Нитче, представлява най-яркия пример).
 Дънов казва: "И първото нещо: гледайте да освободите вашите умове от робство, да освободите вашите сърца от робство, да освободите вашата воля от робство. И онзи брат, който ви обича, не трябва да ограничава вашия ум, вашето сърце и вашата воля" (Где е истината, стр. 292).
 "Любовта, казва Дънов, изисква пълна материална и морална свобода. Освободете вашите сърца н умове от всякакви вериги. Само в сферата на абсолютната свобода те могат да виреят". (Неделна беседа от 29 март
1922 г.).
 Същият казва: "Избягвайте еднообразието във всичко! Разнообразете в науката, разнообразете в работата, разнообразете в любовта. Там води пътя на свободния дух" (Неделна беседа от 19 март 1922 г.).
 Същият добавя: "Ако усетиш някакво сърцебиене (при среща на индивид от противния пол), това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Тури повече любов в сърцето си, пусни свободно чувствата си, сърцебиенето ти ще изчезне" (стр. 192).
 А по въпроса за собствеността Дънов казва: "Всички самоубийства в света произтичат от собствеността. Жената иска да владее над мъжът ся и ако не успее в това, самоубива се... Някоя мома срещне някой момък, иска да го целуне, но не може, изпъшква. Момък иска да целуне някоя мома също не може - и изпъшква. Всички хора все охкат, все пъшкат, защото не могат да се целуват. А това показва, че днес нравите са извратени, че хората не се разбират. Някой мъж- погледне жената на някого, той веднага се разгневява... Днес мъжете и жените на всякъде се ревнуват, а искат да научат някаква нова философия, някакво ново учение" (стр. 88).

И по нататък Дънов, за когото последователите му казват, че "по-чист и по свят живот от неговия никой досега в Бьлгария не е водил" казва; 
"Ключовете за царството Божие са у жените".

 От всичко гореизложено става ясно като бял ден, че Дънов е за пълната полова разюзданост, за култът на разврата и опиянението от половото чувство, за жаждата на разрушението и ненавистта към реда, с една реч, той е за царството на Сатаната. Той чрез своето учение, чрез своята философия за половия екстаз, цели да повърне човечеството в дохристиянския период, когато човека е следвал злия бог, който е бог на инстинктите и на плътските желания, който е научил мъжа и жената на тайната на съблазънта и им е поставил за задача на живота служение на своите гюлови инстинкти.
 А срещу всичко това Словото Божие казва: "Ако живеете според похотите на плътта, ще умрете" (Римл. 8: 13). "Треперете и не съгре-шавайте" (Пс. 4: 4).
 "Казано е да не прелюбодействате, а аз ви казвам, че всякой който гледа жена с пожелание, прелюбодействал е в сърцето си с нея". (Мат. 5:28).
 "Жената не владее над себе си, но мъжът; така и мъжът не владее над себе си, но жената". (1 Кор. 7; 4).
 "Не знаете ли, че тялото ваше е храм на Светаго Духа който е в вас, когото имате от Бога, и не сте свои си? Защото ви сте с цена купени; за това прославете Бога с вашите тела и с вашите души, които са Божии... (1 Кор. 6: 19 - 10).
 Дънов казва: "Моето учение цели да направи хората свободни в всяко отношение..." (Где е истината, стр. 296).
 А Словото Божие за учения като Дъновото казва: "А Духът ясно казва, че в последните времена, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат прелъстителки духове и учения бесовски" (1 Тим. 4: 1).
 Дънов се препоръчва за учител на "Бялото Братство", за такъв го смятат и всичките му последователи.
 А Словото Божие казва: "Но вие не се наричайте учители, защото един
е вашият учител, Христос ... нито наставници се наричайте, защото един е вапшя наставник, Христос". (Мат. 23: 8 – 10).


Църквата измислица и лъжа ли е?

 Дънов казва: "Други искат да убедят младото поколение да влезе в Църквата.-В коя църква? В църквата на лъжите ли" (Где е истината, стр. 295).
 А Словото Божие казва: "Църквата е стълб и утвърждение на истината". (1 Тим. 3: 15). Тя е изкупена чрез кръвта Христова (Деян. 20: 28; Ефес. 5: 25; Евр. 9: 12; 1 Йоан. 3: 16). Тя е очистена и осветена от Христос (2 Кор. 6: 11; Ефес. 5: 26). Тя е възродена с Божията благодат (Ис. 27: 3; 2 Кор. 8: 1) и явява мъдростта Божия (Ефес. 3: 10). Тя е солта и виделината на света (Мат. 5: 13 - 14). Тя е многоценна пред Бога (Ис. 43: 4). Тя е избрана (1 Петр. 5: 13) славна (Пс. 45: 13; Ефес. 5: 27) и облечена в правда (Откр. 19: 8) и само нечестивите я презират (1 Кор. 11: 22) и гонят (Деян. 8: 1 - 3; 1 Сол. 2: 14- 15).


Дънов за разрушението на църквите

 Дънов казва: "Църквата е измислица. Сегашните църкви трябва да се разрушат. Тогава вие ще възкръснете и слънцето ще ви огрее" (Неделна беседа от 2 Април 1922 г.).
 В такъв случай Дънов е в унисон с Ленин, който казва: "Разрушете църквите. Религията е опиум, с който буржоазията оглупява народа" (Държавата и революцията от Ленин, стр. 89).
 А Словото Божие казва: "Домът Божий, който е църквата на живия Бог, стълб и крепило на истината" (1 Тим. 3: 15). Христос я люби (Пес. пес. 7: 10; Йоан. 13: 1; Ефес 5: 2, 25; Огкр. 1: 5), очисти и освети (2 Кор 6: 11; Ефес. 5: 26, 27), и изкупи чрез кръвта си (Деян 20: 28; Ефес 5: 25; Евр. 9: 12; 1 Йоан. 3: 16). Тя е солта и виделината на света (Мат 5: 13 - 14). Много ценна е пред Бога (Ис. 43: 4), затова "и вратата адови няма да и одолеят" (Мат. 16: 18).


Самохвалството на Дънов, че е по-чист 
и по-умен от свещениците


 Дънов казва: "Сега искат някои да ме съдят. За какво ще ме съдят? В България свещениците могат ли да ме съдят? За да ме съдят, трябва да бъдат по-чисти и по-умни от мене" (Где е истината, стр. 295).
 А Словото Божие казва: "Който казва, че няма грях лъжи себе си, и истината не е в него" (1 Йоан 1: 3).
 "Който се хвали, с Бога се хвали. Защото не тоя, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали" (2 Кор. 10: 18).Дънов против свещениците, одеждите и църковните молитви

 Същия казва: "Невидимият свят е сит на тези молитви...", т, е. Дънов твърди, че Бог и светите безплътни същества не искат съвместните молитви на свещеници и миряни. А че това е сатанинска лъжа и сатанинско желание се вижда от следното:
 "Молитвата е заповядана от Бога" (Ис. 55: 6; Мат. 7: 7; Фил. 4: 6). Тя е единственото средство за духовно възнасяне към Бога и изпросване Божията благодат, милост, покровителство, помощ, защита и прошение да греховете ни. Тя е единственото средство за освобождаване душата от грижите на житейското робство. Тя ободрява, обновява и успокоява слабата, изнемощялата и измъчена душа и й вдъхва вяра, надежда и любов в Бога. Молитвата възлиза на небето (2 Парал. 30: 27; Откр. 5: 8) и помага в немощите ни (Римл. 8: 26). Молитвата на праведните е благоприятна на Бога (Пр. 15: 8) и е едно свидетелство на покаяние (Деян. 9: 11). Тя трябва да се пренася с дух и истина (Йоан. 4: 22 - 24; 1 Кор. 14: 15) с вяра (Мат. 21: 22; Евр. 11: 6; Иак. 1: 6); с пълна надежда (Евр. 10: 22); с просителен дух (Мат. 6: 12; Марк 11: 12); с все сърце (Иер. 29: 13; Плач Иер. 3: 41 и 31: 9; Осия 12: 4; Пс. 119: 58 - 145); с упование в Бога (Пс. 56: 9 и 86: 7 1 Йоан 5: 14); с покорност на Бога (Лук. 22: 42); със святост (1 Тим. 2: 8); със смирение (2 Парал. 7: 14 и 33: 12; Бит. 18: 27); с истина (Пс. 145: 18; Йоан. 4: 24); с желание да сме послушни (Неем. 1: 6; Пс. 17: 1 и 55: 1 - 2 и 61: I; Йоан 9: 31; 1 Йоан 3: 22); с трезвеност (Лук. 21: 36; 1 Петр. 4: 7); с хваление (Пс. 66: 17); с благодарение (Фил. 4: 6; Кол. 4: 2).
 Явно е, че Дънов пренебрегва Богослужебните молитви, а от кого се пренебрегват те?
 От нечестивите (Йов. 21: 15).
 От горделивите (Пс. 10: 4).
 От беззаконниците (Пс. 14: 4 и 53: 4).


За патриотизма и богатите хора

 Дънов казва: "Патриотизмът ще разруши света" (Неделна беседа от 2 Април 1922 г.).
 А за патриотизма или отечестволюбието Словото Божие казва: 
 "Тая е моята заповед: да имате любов помежду си, както ви аз възлюбих. Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой Душата си за приятелите си". (Йоан 15: 13).
 "Ако ли някой не промишлява за своите си, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от неверник е по-лош" (1 Тим. 5: 8).
 "Иерусалиме, ако те забравя, десницата ми нека забрави изкуството си!
 "Да се залепи езикът ми за небцето ми, ако те не помня" (Пс. 137: 5-6).
 Дънов казва: "Богатите хора са една опасност" (Беседа от 26 Март. 1922 г).
 "Елате с нас, ние ще разтворим касите им и ще ви дадем богатствата им" (Беседа от 9 март 1922 г).
 "Всички богатства трябва да се разпределят по равно" (Беседа от 26 Март 1922 г.).
 Явно е, че проповядваните от Дънов идеи не се различават от тези на червения звяр. Както последния така и Дънов иска разрушението на църквата, семейството, държавата и обществения строй. И понеже Дънов знае, че мнозина, дори от последователите му, не ще одобрят това, той отговаря: "Ама ще каже някой: как така, те разрушават? - Когато градите нова къща, не разрушавате ли старата?"
 Значи Дънов не крие, че е оръдие на разрушението, оръдие на Сатаната. 
 А по отношение на богатите и сиромасите Словото Божие казва:
 "Богат и сиромах се срещат: "Господ е Създател и на двамата" (Пр. 22: 2: Йов. 34: 19).
 "Няма да изчезне сиромах от сред земята ти" (Втор. 15: 11).
 "Сиромасите всякога имате със себе си" (Мат. 26: 11; Марк 14: 7; Йоан. 12: 8),
 Дънов, противно на Божиите наредби, иска да се изравнят богатствата, както това се иска и от Червения звяр. А кой противостои на делото Божие и препятствува на Евангелието? - Сатаната. (Гледай Зах. 3: 1; 1 Сол. 2: 18; Мат. 13: 19; 2 Кор 4: 4).


Как Дънов се представлява пред лековерните за прероден Христос?


 С горните богохулни самохвалства, които са лъжливи отначало до края, Дънов се рисува, че е Христос, същинския Христос, само че "прероден" съгласно учението му за прераждането на душите, според което Христос се е раждал досега много пъти и сега това е едно от последните му прераждания в лицето на Дънов. За такъв го смятат почти всичките му последователи. За поддържане на тази заблуда, Дънов си е избрал съответните 12 апостола и всяка година срещу 15 август имитира тайната вечеря.
 Освен апостолите Дънов си има своите преродена "Богородици" първи "Ева", които са също с дузини.


На земята или в небето ще се яви Христос?

 Дънов казва: "Ние живеем според закона на еволюцията. Христос ще дойде на земята. Бог ще се открие сега така, както никога не се е откривал!" (Где е истината, стр. 303).
 А Словото Божие казва: "И тогаз ще се яви знамението на Сина Човечески на небето, и тогаз ще заплачат всичките племена земни и ще видят Сина Човечески, че иде на облаците небесни със сила и слава голяма"
(Мат. 24: 30 и 26: 64; Деян. 1: 11; Дан 7: 13; Откр. 1: 7).Чудесата на Дънов 
Първо чудо

 Дънов казва: "Преди 3 години (през 1917 г.) ме глобиха 25 лева, че съм проповядвал без позволение, но знаете ли, че два и половина милиарда наложиха на България глоба заради тези 25 лева? Ще кажете: "случайност, съвпадение", но глобете ме още един път и пак същото съвпадение ще дойде" (Где е истината, стр. 298).
 Но, Г-н Дънов нали учите: "Да бъдем благи, както е благ Бог?" (Где е истината, стр. 360). Тогава, благост ли е от ваша страна, за някакви си 25 лева с които право или криво сте глобени, да глобявате бедния български народ с два и половина милиарда, мнозинството от които и не подозира за Вашето съществуване, а още по-малко за Вашето глобяване? Ако приемем тази Ви опашата лъжа за истина, тогава Вий се явявате като по-голям звяр от всички зверове и от всички адски сили. Вий учите на благост, а сте извършили и се заканвате да извършите несъизмерима жестокост. Тогава по какво да Ви познаем кой сте и на кой дух служите? - Речено е: "по делата им ще ги познаете." (Мат. 7: 


Второ чудо

 Дънов казва: "Нека българите сеят нивите си. Аз съм готов да дам на българите сто пъти повече жито и царевица, Нека те сеят, а и свещеникът нека сее, но не с кръста" (Где е истината, стр. 294).
 Кажете за Бога, не светотатства ли този човек, като си приписва атрибутите на Бога?
 Бог ли е Дънов или Сатана? На този въпрос отговорът е лесен. Понеже Дънов е против кръста, който е силата и символа на вярата, който е победителят и гонителят на злото, който е защитникът на слабите и Покровителят на немощните и за който Словото Божие казва: "Кръстът за тези които погиват е безумство, а за нас които се спасяваме е сила Божия" (1 Кор. 1: 18).
 "С плач ви казвам, че те са врагове на кръста Христов, на които сетнината е погибел" (Фил. 3: 18).
 При очевидността на това антихристово учение има ли човек, който да не разбере кой е Дънов и на кой дух служи? Обаче въпреки това, намират се хора като този, който под лъжливото име Йоан Истинолюбиви, в брошурата "Учението на учителя Дънов", на стр. 18 - 20 казва: "Христовото учение е забулено и неясно. То има нужда от тълкувание... това е именно месията на учителя Дънов... което ще внесе най-благотворни реформи в българското общество."
 Да, наистина Дънов има сатанинска мисия криво да тълкува и да Превръща Словото Божие, но "трябва ли ние да бъдем младенци, блъскани и заличавани от всеки вятър на учението, с човеческото лъстене, с хитрото изкуство на измамата?" (Ефсс. 4: 14).
 "Възлюбени, на всеки дух не вярвайте, но изпитвайте духовете от Бога ли са" (1 Йоан. 4: 1).


Учител ли е Дънов или лъжеучител?

 Дънов се нарича "учител" на "Бялото Братство", а учението си нарича "Нова вяра" с "висш християнски морал". За такъв го смятат и многобройните му последователи, а горепоменатият Йоан Истинолюбиви, в брошурата "Учението на учителя Дънов" на стр. 7, казва: "Дънов е наистина учител и то такъв, за какъвто българския народ е копнеел още от появяването си на земното кълбо"5. Но от изложението до тук става повече от очевидно, че Дънов не е учител (според 1 Кор. 12: 28 - 29 и Ефес. 4: 11), а лъжеучител (според 2 Петр. 2: 1 - 3) каквито в последно време ще се умножат (1 Тим. 4: 1), които ще събарят вярата (2 Тим. 2: 18) и ще превръщат Евангелието Христово (Гал. 1: 6 - 7). Той е от числото на тия, които се наричат: върли вълци (Деян. 20: 29), лукави работници (2 Кор. 11: 13), нечестиви (Иуд. 4: 8), горделивци, които нищо не знаят (1 Тим. 6: 3 - 4), с извратен ум и невежи във вярата (2 Тим. 3: 8). Те са прокълнати (Гал. 1: 8 - 9). Бог ги ненавижда (Откр. 2: 14 - 15), защото препятстват в порастването ни в благодатта (Ефес. 4: 14) и затова такива ще бъдат наказани (Втор. 13: 1; 18: 20; Иер. 28; 16; Мих. 3: 6 - 7; 2 Петр. 2: 1; Откр. 2: 20). Тяхното безумие ще се извести на всичките (2 Тим. 3: 9) посредством справки в закона и свидетелството (Ис. 8: 20) и чрез сравняване със Словото Божие (1 Йоан. 4: 1). Служителите Божии трябва да отбягват от тях (1 Тим. 1: 4; 6: 20), да се пазят от кваса фарисейски и садукейски (Мат. 16: 12), да не са като младенци "които се завличат от всяко учение" (Ефес. 4: 14) или от "всяка философия" (Кол. 2: 8). Такива са лъжепророци (Иер. 23: 16; 29: 8 - 9). За такива е казано не само да не приемаме ученията им, но и да не ги удостояваме с вниманието си, да отвръщаме лицето си от тях (Прит. 19: 27; 2 Йоан 10) и да страним от тях (Рим. 16: 17 - 18); защото говорят развратно (Деян. 20: 30), прелъстяват (Мат. 24: 5) и увличат мнозина след себе си (Деян. 20: 30; 2 Петр. 2: 2). Тях ги обичат само нечестивците (2 Тим. 4: 3 - 4) и само нечестивците им вярват (2 Сол. 2: 10 - II).
Търново 1923 

Бележки:

 1 Дънов е привърженик на езическия мит за андрогина, който споделят всички теософско настроени нечестивци - от обущаря Якоб Бьоме до философският журналист на ЧК - НКВД Николай Бердяев ("поучавал" след Втората световна война даже в философското си самохвалство под портрета на Сталин и червеното знаме). - Ред.
 2 Чети в. "Юг" бр. 1413 от 15 Авг. 1923 г.
" 3 Гледай Универсална Библиотека - "Модерни Писатели" ? 6, стр. 6. 4 
 4 Ясно е, че философията на Дънов, не се различава от тази на комунистите, за която другаря Антон Бояджиев от Врада казваше: "Нашето комунистическо евангелие казва: не е грях, не е престъпление, не е срам, ако другарка - госпожа или госпожица, се е влюбила в другар и отиде при него да му стисне ръката и каже: другарю, аз те обичам, аз те любя, заповядайте при мен... Какви са тия канонически връзки... какво ще пречи на човешката душа да се оплодотворява, както се оплодотворяват овцете, свинете, говедата?" Това изчадие иска да се повърнем към положението на хетеризма, т. е. в първобитното стадно положение, когато отношенията между мъжа и жената са ставали без ред и случайно.
 В отговор на това четете статията "Комунистически ден за децата" (в. "Слово" бр. 386 от 30 Август 1923 г.), където ще видите, че вследствие на свободата за която ратуват у нас дъновисти и комунисти, в Съветска Русия, както мъжете, така и по-възрастните момчета се занимават главно с раз-врат, пиянство, играене на карти, а жените и момичетата търгуват с тялото си, вследствие на което 80% са венерически болни, а 30% от момиченцата са станали майки. Не са рядкост и 12 годишни родилки. От този ужасен разврат се е погнусил и сам Ленин, който чрез в. "Правда" от 28 декември 1921 г. каза: "Ние сторихме грешка, като се решихме да преминем направо към комунистическо възпитание". Но има ли у нас хора, които да разберат и вземат поука от това ?
 5 Несъмнено не българският народ е копнеел за такъв учител, а този, който измами първите човеци на "земното кълбо" е копнеел да стане учител и на Българския народ, за да го поучава да яде без свян от "забранения плод" и днес той постига това чрез любимото си чадо Дънов, с когото се срещат, поздравяват и съвещават. (Гледай 9 пункт: Как и защо Дънов хвали дявола? И 11: За абсолютната свобода на мъжа и жената).

 


Тагове:   брак,   Господ,   дявол,


Гласувай:
0
01. анонимен - Българоубиец!Душегубец!
20.06.2009 06:16
Дънов е свел разсъжденията си до толкова на дребно,че да могат галоши,като тебе да се научат да мислят.Това, че ти стоиш от страната на църквата,незначи че е по-истина от моята,която стои срещу теб.Ако вземеш корана сигурно и там ще намериш доста несъотвествия,но странно защо си се захванал/ла с Дънов.Езика да ти се надуе!
цитирай
2. анонимен - ами Христос?
06.04.2010 20:43
Христос също е бил "срещу" женитбата (Матей 19:11) и богатите хора (Матей 19:24). Така че, господин Николов, моля да сте обективни и да напишете същото есе, като само подмените "Дънов" с "Христос". Поне да се види че това което проповядвате е срещу Христовото учение.
цитирай
3. анонимен - Кретените е по-добре да мълчат,
24.07.2012 22:25
защото когато си отворят устата излизат само бълвочи . Няма да те коментирам, един ден ще си получиш каквото заслужаваш където трябва.
И си промени тъпия въпрос " Коя година е създадена българската държава? ", защото отговорът 681 е измислен от комунистическите манипулатори и не е верен, а ти като техен продукт разпространяваш и тази лъжа ......
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: danovizam
Категория: Други
Прочетен: 134517
Постинги: 19
Коментари: 125
Гласове: 27
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031