Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.04.2009 01:11 - Дънов и учението му за душата
Автор: danovizam Категория: Други   
Прочетен: 6701 Коментари: 10 Гласове:
1 Относно душата Дънов заедно с всички теософи и спиритисти поддържа старото езическо учение за предсъществуването на душите (la preexistence des ames) и тяхното прераждане или преселване от едно тяло в друго (metempsycos). Същността на това учение се състои в следното. Бог създал всички души едновременно, още в самото начало, преди да създаде света. Изпърво те живеели в невидимия свят като чисти духове, но отсетне съгрешили и затова Бог започнал да ги изпраща на земята да се въплъщават, та чрез личен живот и страдания да се очистят от своята греховност. Когато душата се очисти и усъвършенства чрез множество преражданяя в разни тела, съвършенството и здравината на които е в зависимост от съвършенството, до което е достигнала душата в предишния си живот, най-сетне ще се върне пак в ония небесни селения, от които е дошла.
 "Човешката душа, казва Дънов, е просъществувала с милиарди години в недрата на Божественото съзнание, но тогава тя не била индивидуализирана; тогава тя живеела в съзерцание на Божествения блясък в дремещо състояние. Но сега в своето пробуждане тя дохожда на земята да научи вътрешния смисъл на тоя живот" (Сила и живот, стр. 251). На друго място Дънов казва: "Господ праща душите на хората на земята за наказание, защото искали да станат господари на небето, а там двама господари не могат да съществуват" (Дух и плът, стр. 12).
 Тук Дънов очевидно смесва две различни работи: съгрешаването на първия ангел, който се възгордял и искал да стане равен на Твореца, затова бил низвергнат и като увлякъл със себе си и други ангели, образувал царството на злите духове (Иуд. 1, 6), и - предполагаемото от самия него съгрешаване на душите, за което никъде в св. Писание нищо не се говори. Че тук думата е за един дух, който първоначално съгрешил, а не за много, се вижда от собствените думи на Дънов, който говори за "двама господари на небето", а не за милиони, каквито биха се появили, ако всички души биха поискали да станат такива.
 А прераждането или трансемигрирането на душата в що се състои? В това, казва Дънов, че след смъртта на човека неговата душа влиза или се ражда отново в друг човек, който бива по-съвършен или по-несъвършен в зависимост от съвършенството, което душата е достигнала в предишния си живот. "Затова, казва Дънов, ако не беше умрял Стефан, не щеше Да се роди Павел. Когато умря Стефан, душата му се всели в Павел и затова двамата започнаха да работят заедно" (Истината и Марта и Мария, стр. 6).
 Ако под "Стефан" и "Павел" тук се разбират св. първомъченик и архидякон Стефан и ап. Павел, който присъствал при убиването с камъни на първомъченика за Христовата вяра (Деян. 7, 58), тогава ще излезе, че ап. Павел имал две души: една, с която се родил, и друга - тая на архид. Стефан, която емигрирала в него, когато той бил млад момък и може би съвсем случайно присъствал при убиването на архидякон Стефан. Само такъв смисъл могат да имат думите на Дънов, че след като душата на Стефан минала у Павел, "двамата започнали да работят заедно". Но в такъв случай ще излезе, че всеки от нас има освен душата с която се е родил, още други толкова души, колкото пожелаят да се заселят в него; тогава, пита се, колко души има сам Дънов? Да не би легион!?...
 На друго място, като говори за живота, който всеки от нас е живял преди тоя живот, Дънов казва: "Ако кажете, аз имам две хиляди години и турите минус - подразбирам, че в миналото сте живели две хиляди години порочен живот. Ако кажете: две хиляди години плюс - подразбирам, че сте живели живот отличен и следователно сте наистина богат" (Пак там,стр. 2 - 3).
Объркана математика. Искал да каже минус 2000 (- 2000) и плюс 2000 (+ 2000), а казал: 2000 минус (2000 -) и 2000 плюс (2000 +), което разбира се не е едно и също. Впрочем за един "ясновидец" и "пророк" това са дребни работи.
 ... "Когато дойдете пак след хиляда години на земята, какви ще бъдат вашите възгледи?" - пита Дънов. И отговаря: "Разбира се, ще бъдат като сегашните плюс нещо, т. е. едно и отгоре плюс" (Многоц. бис, стр. 10). Но за да може човешката душа да напредва в това отношение, т. е. за да може всяко нейно ново раждане да бъде крачка напред, а не крачка назад, за това е необходимо, казва Дънов, душата да помни миналия си живот, иначе тя винаги ще започва отново. "Стремежът на един дух в пространството е да се въплъти; стремежът на едно дете, което се е въплътило е растенето. Като минете от детинството към старостта, ще намерите две опорни точки във вашия живот; след туй, като се върнете втори път, ще градите върху тия точки, ако не сте ги забравили, но ако сте ги забравили, ще почнете пак отново" (Новото основание, стр. 7).
 На тия, които се оплакват от страданията в тукашния живот, Дънов задава въпрос: "Защо преди да слезеш, не си питал разумните същества?" (Истин. и М. и М., стр. 4) - което показва, че Дънов приема, че човешката душа преди да се въплъти тук на земята, съществува в горния свят, между "разумните същества" и може, преди да се роди, да се съвещава с тях върху това да се роди или да не се роди.
 ... "За да ни посеят един ден наново, при по-добри условия на живот, казва Дънов, трябва още отсега, докато живеем на земята, да приготвим наградата" (Многоц. бис, стр. 9), иначе нашето прераждане вместо да бъде прогрес, ще бъде регрес, връщане назад. Според Дънов нашата душа може в бъдеще да се прероди в друг човек, много по-съвърщен от нас, но тя може да влезе и в едно "говедо", или в едно "растение", или дори в още по-долна форма - в един минерал". "Светът е училище, казва Дънов, кой те кара да влизаш в това училище, като не искаш да се съсредоточаваш. Тогава по-добре влез в растение, в минерал!" (Великден, стр. 19).
 Учението за предсъществуването на душите и тяхното прераждане или преселване, с което толкова много се хвалят всички теософи, спиритисти и дъновисти съвсем не е ново, неизвестно досега; напротив, както казахме и по-горе, това са стари езически суеверия, преживелици, против които християнството се е борило още в първите векове. Произходът на това учение е индийски; от Индия то минало в Египет, а оттук Питагор го пренесъл в Гърция. Авторитетът на Платон, който споделял това учение, спомогнал много за неговото разпространение между гърците, откъдето по-късно то минало у някои от християнските еретипи - гностици. Ориген, който споделял това учение (само предсъществуването на душите, но не и тяхното многократно прераждане на земята), се опитал да го сближи с основните истини на християнското вероучение, но трудът му отишъл напразно. Против това учение се изказали най-бележитите отци и учители на църквата, както на изток, така и на запад. На изток против учението за предсъществуването на душите били като се почне от св. Ириней Лионски, Григорий Нисийски, Григорий Назианзин, Епифаний Кипърски, Кирил Александрийски, Теодорит Кирски, Йоан Дамаскин и др., а на запад против него се изказали: Тертулизн, Лактанций, Иероним, Августин, Лъв Велики и др. Най-сетне в VI век, на V вселенски събор цялата вселенска църква се изказала против това учение, като в лицето на Ориген го осъдила като заблуждение. В първия канон на този събор е казано: "Църквата, следвайки Божествените думи твърди, че душата се" създава заедно с "тялото, а не така, че едното да се създава по-рано, а другото по-късно, според думите на Ориген". От тези думи на вселенския събор се вижда, че учението на църквата за произхода на душата е креационис-тично, т, е. че душата се създава (creatio) от Бога и не преди да съществува нейното тяло, а заедно с него. С това църквата отхвърлила както Оригеновото заблуждение за предсъществуването на душата, така и учението за непосредствения произход или раждане на душите от душите на родителите. Същото учение е прокарано и в Православното изповедание на източната вселенска Христова църква, където се казва: "Човешкото тяло произлиза от Адам, а душата произлиза от Бога, както казва Писанието: Ти си, Който простираш небето и основаваш земята, и създаваш в човека неговия дух (Зах. 12, 1) и на друго място: И ще се върне пръстта в земята, както бе, а духът ще се върне при Бога, Който го е дал (Екл. 12:7)... А дава се душата от Бога тогава, когато се образува тялото " става способно да я приеме" (ч. I, отгов. на въпр. 28).

 Против учението за предсъществуването на душите още св. Ириней Лионски Противопоставял следното възражение, което и до днес не е изгубило значението си: ако душите съществуваха преди да се родят тук на земята, те не ли трябваше да помнят нещо от тоя минал свой живот? А между това никой от нас нищо не помни не само от оня далечен живот, който сме живели в горния свят между "разумните същества", както иска да ни увери Дънов, но не помним нищо и от оня хилядогодишен живот, който уж сме живели в други тела, преди да се въплътим в сегашното си тяло. Това възражение Дънов очевидно знае, та затова толкова много настоява на това, че душата трябва да помни миналия си живот, защото иначе тя ще започва все отново. Обаче безспорен факт е, че никой дъновист, нито сам г-н Дънов, какъвто и "ясновидец" да бъде, не може да ни каже какво е бил преди 2000 години! А колкото за това, че душата на един човек могла след смъртта му да влезе в едно ""говедо" или в ""растение", или в един "минерал" - това са такива грубо материалистически мисли, върху които няма защо да се спираме. Те показват едва ли не, че Дънов не прави разлика между своята собствена душа и "душата" на едно говедо.
 Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - еретик
16.04.2009 11:06
Какво се занимавате с този еретик и разпространител на сатанизъм по света и у нас. Но добре е за онези, които са влюбени във "вида му на благочестив старец" да научат какъв вълк грабител се крие под маската на тази външност.
Дънов е создател на т.н. бало масонство - теософското а неговото Бяло братство е комасонска организация.
Пишете и за това! Не го премълчавайте, че ДЪНОВИЗМЪТ Е КОМАСОНСТВО!!!
Всъщност какво ли не е това сатанинскко учение...
цитирай
2. анонимен - Мъдрец
23.04.2009 15:39
Кой от вас е наясно с нещата, за които пишете. Жалки дребни душици тръгнали да се произнасят за Великото. Хора гледайте собствените си постижения и недостатъци (гредите) и не се занимавайте с това, което не познавате и не разбирате. Ще ви дойде времето. След като Го критикувате, значи не сте безразлични. Най-верните последователи на Христос станаха тези, които го биха и разпънаха. Пожелавам ви светлина в Пътя.
цитирай
3. анонимен - Дънов срещу Христос
24.04.2009 09:52
Кой от вас, "Мъдреците" ще застане да защити лъжеучението на псевдочителя Петър Дънов?
На какво ще се позовете за да го защитите?
На собственото си знание за света? Ами то е от Бога!
На дъновото разбиране за света? Ами светът е създаден от Бога.
На чия основа ще стъпите? Или и вие ще кажете като едни учени-недоучени: щуе си направим своя земя.
Добре, но първо трябва да си направите свои елементи и тогава ..., защото всичко е Божие - и ние и елементите и духовния свят - ВСИЧКО!
Жалко е че има самовлюбени хора, които следват възгордялия се пръв паднал ангел и изкривяват истината, но Бог поругаем небива!
Слава тебе Господи, Иисусе Христе!
цитирай
4. анонимен - До №2
24.04.2009 10:06
Един Бог е велик.
Този Бог си име име.
Той има три иипостаси/лица - Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух.

Кое е твоето Велико, №2?
Защото Дънов приема да се говори за него, че той е преродилия се Христос?
Щом не го оспорва, значи го приема и се възприема като такъв. А щом не е такъв но се възприема като такъв, значи е лъжец.
Е, тогава питам №2, вашия "учител" ли е преродилия се Христос?

Днес су ширят по земята още няколко като лъжеца, окултиста, сатаниста, теософа и масона Петър Дънов - това са Висарион от Русия и Мун от САЩ.
Чудно кой от тях е истинския? А може би Христос се е разделил на две, според вас?
НЕ СЕ Е РАЗДЕЛИЛ!!! ТОВА СА ПОРЕДНИТЕ ЛЪЖЦИ И ГРАБИТЕЛИ НА ЧОВЕШКИ ДУШИ, ВЪЗГОРДЯЛИ СЕ СЛУГИ НА САТАНА!!!

Пазете се от лъжеучители.
Пазете се от вълци грабители.

Господ Иисус Христос е един и няма други преродени негови дубликати!!!

Четете Евангелието и ще научите кога и как ше дойде за втори път на земята.

Ето ви един линк за този момент описан в Библията:
http://svidetelstva.info/Golyamata_skrab.html

цитирай
5. анонимен - мрак - мрак - мрак
24.04.2009 10:20
Що за лъжа е казаното от №2: "Най-верните последователи на Христос станаха тези, които го биха и разпънаха."

Поне един филм ако бе гледал нямаше зда пишеш такива лъжи, да не говоря за прочетена поне една глава от Библията...

- Римляните ли бяха неговите най-верни последователи?
- Първосвещениците, книжниците и садукеите ли бяха Неговите най-верни последователи?

Безпросветна тъмнина извира от "светлината" в знанията на "Мъдреца" №2.
цитирай
6. анонимен - Мъдрец
29.04.2009 09:37
Бог е Любов! Бог е Светлина! Бог е Истина!
Благодаря за вниманието, с което удостоихте една скромна, търсеща душа, която не търси Пътя, а себе си в Него.
Човек не може да се произнася за нещо, което не познава или за нещо, което го превъзхожда. Мравката може да предполага какъв е човекът, но преценката й няма да е правдива!
Много сме се отдалечили от Христос и от проповедите Му. Да четем Евенгелието по-задълбочено и да прилагаме Новите заповеди дадени ни от Господа в Матей 5 гл. Да загърбим злобата и омразата и цветистите квалификации, защото "Божие е отмъщението и мъздовъздеянието"!
Апостол Яков е призван да работи с юдеите и сред тях той има сериозни постижения, за което свидетелстват историческите хроники, вкл. и "Жития на светиите". Известна е загрижеността на Пилат и ангажираността на съпругата му към Учителя. Апостол Павел евангелизира целия западен свят тогава, но там където бяха най-големи гоненията, именно в Рим, Божията благодат даде преизобилен плод. Благодарение на това само за 2-3 века Християнството стана най-масовата религия, с който факт трябваше да се съобразят и императорите.
цитирай
7. анонимен - Няма такъв филм - дънов срещу хри...
29.04.2009 12:02
Няма такъв филм - дънов срещу христос!
той е само в нечии глави.
Ти, който хврляш обвинения, на какво се позоваваш?
На собственото си знание?!
В спора не се ражда истината.
Аргументи много.
цитирай
8. анонимен - Дънов е срещу Спасителят ни Иисус Христос
17.12.2010 00:56
Цялото учение на Дънов преобръща надолу с главата учението на Господ Иисус Христос! Е, нима това не означава че Дънов е срещу Спасителят ни Господ Иисус Христос!?
цитирай
9. анонимен - "Най-сетне в VI век, на V вс...
20.03.2011 20:55
"Най-сетне в VI век, на V вселенски събор цялата вселенска църква се изказала против това учение,..."
цитирай
10. анонимен - Комунизмът се завръща
05.10.2012 16:02
Вероятността Дъновизмът да стане държавна религия е факт. Дъновистите наред с чалга мутресите и голият задник на Азис, вече са не само в мрежата, но и в училищата и в детските градини - а масонството в България процъфтява. Църквата и нейните миряни проспаха целият преход от социализъм към мутрокапитализъм. Днес комунизмът се завръща под формата на религиозен комунизъм проповядван от тази масонска богомилско-сатанистка секта.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: danovizam
Категория: Други
Прочетен: 134527
Постинги: 19
Коментари: 125
Гласове: 27
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031